OI Ljubljana
Eng

Sektor operativnih dejavnosti

Predstojnik sektorja operativnih dejavnosti
prof. dr. Nikola Bešić, dr. med.
T: + 386 1 5879 909
E: nbesic@onko-i.si

Sektor operativnih dejavnosti sestavljajo trije oddelki. Pri multidisciplinarni obravnavi onkoloških bolnikov sodeluje tako celotni sektor kot tudi posamični oddelki znotraj njega.

Vizija izobraževanja je širjenje znanja o raku kot o bolezni, ki jo lahko obvladamo in ki ne pomeni nujno vnaprej izgubljene bitke, namen pa nenehno izobraževanje strokovnega kadra, ki se ukvarja  z onkologijo na OI in v drugih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji, ter ozaveščanje in izobraževanje  laične javnosti o naravi bolezni, načinih prevencije, zgodnje samodiagnostike in pravilnega ukrepanja ob postavitvi suma, da gre za bolezen. Več

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana