OI Ljubljana
Eng

Program dela na IP

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo leta 1986, med prvimi v svetovnem merilu, pričeli s populacijsko raziskavo ugotavljanja poznih posledic zdravljenja raka v otroštvu. Od leta 1993 je raziskovalno delo na tem področju postalo bolj sistematično, v obliki raziskovalnega programa: "Kasne posledice zdravljenja raka v otroštvu", ki ga je financiralo ministrstvo za znanost. S kliničnimi raziskavami smo ugotovili številne, večinoma subklinične, somatske posledice (endokrinološke deficite pri 41 % bolnikov, okvare srca pri 51 % bolnikov, spremembe pljučne funkcije pri 42 % bolnikov ter spremembe karotidnega žilja pri 56 % bolnikov po obsevanju vratu). Ugotovili smo 149 sekundarnih tumorjev med doslej registriranimi obolelimi zaradi raka v otroštvu (kumulativna incidenca pojavljanja sekundarnih malignomov 25 % po 35 letih od končanega zdravljenja). Emocionalne in kognitivne motnje smo ugotovili pri 70 % bolnikov. Naše dosedanje izkušnje in izkušnje drugod jasno utemeljujejo potrebo po doživljenjskem spremljanju bolnikov, ozdravelih od raka v otroštvu. Glavni vzrok smrti teh mladih ljudi po več kot 10 letih od končanega zdravljenja so namreč sekundarni maligni tumorji in okvara srca. Enake posledice zdravljenja raka pričakujemo tudi pri drugih bolnikih, ki so se zdravili v mladi odrasli dobi, zato smo leta 2009 v sklopu infrastrukturnega programa, ki ga financira ARRS, spremljanje poznih posledic razširili tudi na bolnike, ki so zboleli v starosti do 30 let. V ta program je doslej poleg 1007 bolnikov, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, vključenih tudi 2400 tistih, ki so zboleli v starosti od 16 do 30 let in preživeli več kot pet let.

V ambulanti za sledenje poznih posledic redno spremljamo bolnike, ki so se zdravili v starosti od 16 do 30 let zaradi malignega limfoma, kostnih in mehkotkivnih sarkomov, raka glave in vratu, raka dojk ter raka mod, začeli pa smo tudi s spremljanjem bolnic, zdravljenih zaradi ginekoloških malignomov. V letu 2015 bomo začeli tudi s sledenjem bolnikov, ki so se zdravili v starosti od 16 do 30 let zaradi raka gastrointestinalnega trakta in možganskih tumorjev.

V ambulanti opravimo ustrezne laboratorijske in radiološke preiskave ter bolnika napotimo na pregled k ustreznim specialistom (kardiolog, nefrolog, pulmolog, endokrinolog, ginekolog, otorinolaringolog, nevrolog). Opravljamo presejalne preiskave za čimprejšnje odkrivanje sekundarnih malignih tumorjev. Pomembno je, da pozne posledice pravočasno odkrijemo ter jih z ustreznimi ukrepi omilimo, velikega pomena pa je seveda tudi odkritje sekundarnega malignoma v čim nižjem stadiju bolezni, ko je še dobro ozdravljiv. Bolnikom nudimo tudi pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji z možnostjo vključevanja v psihoterapevtsko obravnavo. Objav študij poznih posledic pri bolnikih, ki so se zdravili v starosti od 16 do 30 let, v mednarodnem merilu praktično ni, zato rezultati naših raziskav pomembno prispevajo k razširitvi znanja na področju študija poznih posledic. Program podpira tudi raziskave imunohistokemičnih in genetskih označevalcev na histopatološkem materialu bolnikov s sekundarnimi tumorji (npr. rak ščitnice, možganov).

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava