OI Ljubljana
Eng

ambulantna dejavnost

V ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo so napoteni bolniki s strani lečečih onkologov, kadar se v kratkem ne pričakuje hitrega poslabšanja, potrebujejo pa bolniki ustrezno podporo, kontakte za primer akutnih poslabšanj oziroma potrebujejo specialistično paliativno obravnavo. V ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo se bolniki lahko naročijo tudi sami, na lastno željo. Po potrebi se v okviru te dejavnosti svetuje tudi svojcem brez prisotnosti bolnika (kadar so bolnik preoslabeli za prevoz in pregled).

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana