OI Ljubljana
Eng

Dosežki

Člani tima so že vsa leta delovanja Razširjenega strokovnega kolegija za paliativno oskrbo pri Ministrstvu RS za zdravje redni člani in tako soodločajo pri najpomembnejših odločitvah.
Člani tima aktivno s svojimi projekti sodelujejo tudi v Evropski akademiji za paliativno oskrbo (EUPCA). Več na https://www.eupca.eu/.
Na podlagi dela Oddelka za akutno paliativno oskrbo je Onkološki inštitut leta 2009 prejel akreditacijo za center odličnosti Evropske organizacije za internistično onkologijo (ESMO). Več na http://www.esmo.org/Patients/Designated-Centres-of-Integrated-Oncology-and-Palliative-Care/Institute-of-Oncology-Ljubljana-Slovenia). Akreditacijo, ki jo je treba obnavljati vsake tri leta, so uspešno obnovili spomladi 2018.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana