OI Ljubljana
Eng

Prehrana in dietoterapija

Vodja prehrane Onkološkega inštituta koordinira oskrbo hospitaliziranih bolnikov z bolnišnično prehrano. Ker želi razvijati timski pristop k prehranski obravnavi in podpori hospitaliziranih in ambulantnih bolnikov Onkološkega inštituta, sodeluje s širšim negovalnim in zdravstvenim timom. Predvsem zaradi razvoja stroke sodeluje pri kontinuiranem izobraževanju sodelavcev v zdravstveni negi v zvezi z novimi spoznanji o prehrani onkoloških bolnikov. Sodeluje pri oblikovanju zdravstvenovzgojne dokumentacije in pri razvoju izobraževalnega materiala za zdravstvene delavce.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana