OI Ljubljana
Eng

Arhiv smernic

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi

Smernice za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi vsebujejo nova spoznanja, ki bodo privedla do boljše obravnave bolnikov s to boleznijo. Te smernice predstavljajo skupna prizadevanja, da bi uskladili in izboljšali delo na področjih preventive, diagnostike in zdravljenja malignih limfomov. Več>

Smernice zdravljenja raka dojk - 2004

Na državni ravni se stalno dopolnjujejo smernice za zdravljenje specifičnih bolezni. Onkološki inštitut je izdal priročnik Smernice zdravljenja raka dojk, kjer so opisani sodobni postopki diagnosticiranja in zdravljenja raka dojke. Smernice so namenjene strokovni in laični javnosti ter so vodilo za usklajeno zdravljenje raka dojke za celotno Slovenijo.

Priporočila za prehrano bolnika z rakom

Podhranjenost in kaheksija sta pri bolnikih z rakom pogosta in sta pokazatelja slabše prognoze. Bolnikovo slabo prehransko stanje je povezano s slabšo kakovostjo življenja, slabšim funkcionalnim stanjem bolnika, večjim številom stranskih učinkov zdravljenja, slabšim odzivom tumorja na zdravljenje in s krajšim preživetjem. Priporočila bravnavajo prehransko obravnavo bolnika z rakom, da preprečimo in/ali zmanjšamo nadaljnjo izgubo telesne celične mase. Več>

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana