OI Ljubljana
Eng

Kirurško-onkološka zdravstvena nega

Kirurška onkološka zdravstvena nega obsega:

  • kirurško zdravstveno nego,
  • operacijsko zdravstveno nego,
  • anestezijsko zdravstveno nego.


Medicinske sestre v anestezijski zdravstveni negi delujejo na dveh področjih, in sicer pri anasteziji in v protibolečinski ambulanti. Za obe področji je potrebno dodatno znanje iz anesteziologije.

Delo medicinske sestre pri anesteziji je psihična in fizična priprava bolnika na anestezijo, preverjanje delovanja anestezijskega aparata in anestezijskega dihalnega sistema, stalni osnovni in razširjeni nadzor bolnika v perianestezijskem obdobju, intravenozna aplikacija zdravil, infuzijskih raztopin in krvnih komponent po naročilu anesteziologa, izvajanje medicinskotehničnih posegov in asistiranje anesteziologu pri njih, sodelovanje v timu za reanimacijo, informiranje VMS/DMS in ZT na oddelkih OI o opremi in uporabi reanimacijskega vozička ter vodenje anestezijske dokumentacije.

V protibolečinsko ambulanto prihajajo predvsem bolniki s kronično težko obvladljivo karcinomsko bolečino z oddelkov Onkološkega inštituta, drugih ustanov in od doma.

Medicinska sestra v protibolečinski ambulanti skuša v pogovoru z bolnikom in spremljevalci izvedeti čim več podatkov o njegovem stanju in razmerah, v katerih živi. Bolniku pomaga izpolniti vprašalnik in izmeri bolečino, ga pripravi na pregled in medicinskotehnični poseg, pri izvedbi asistira zdravniku ter izvaja farmakološko in nefarmakološko zdravljenje, ki ga je predpisal zdravnik. Po posegu bolnika opazuje glede morebitnih zapletov, ocenjuje učinek predpisanega zdravljenja in skrbi za dokumentacijo.

Glede na bolnikove potrebe in težave se povezuje z MS na oddelkih, v drugih ustanovah, s socialno službo, lekarno, prehransko svetovalko, patronažno službo, Hospicem, svojci … Je tudi mentorica mladim medicinskim sestram iz drugih ustanov, s čimer sodeluje pri teoretičnem in praktičnem izpopolnjevanju kadra, poleg tega pa še pri pripravi dokumentacije in navodil za bolnike in zdravstvene delavce.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava