OI Ljubljana
Eng

Svetovanje bolnikom in svojcem

Posvetovalnica za onkološko zdravstveno nego

Na Onkološkem inštitutu od leta 1999 deluje Posvetovalnica za onkološko zdravstveno nego, kjer se trenutno bolnikom in svojcem svetuje pri oskrbi različnih stom, ran in glede prehrane. Temeljni cilj delovanja je podpora, vzgoja in učenje bolnikov in svojcev za kakovostnejše življenje med zdravljenjem in rehabilitacijo. Posvetovalnica je namenjena hospitaliziranim in ambulantnim bolnikom ter njihovim svojcem.

Kontaktne informacije


Posvetovalnica se nahaja v prvi kleti stavbe H.

Vsi, ki potrebujejo pomoč enterostomalne terapevtke, lahko pokličejo vsak dan, razen sobote in nedelje, po telefonu 01 5879 372 ali pa se oglasijo osebno med 11. in 13. uro.

Za svetovanje dietetičarke se lahko naročijo po telefonu 01 5879 679 med 9.00 in 10.30.

Mediko-socialna služba

Po naročilu zdravnika in medicinske sestre ali na željo bolnika oziroma svojcev se zdravstveno socialno svetovanje vključuje v proces zdravljenja in rehabilitacije.

Za predpis naročilnice za medicinsko tehnični pripomoček (prsna proteza, lasulja, elastična kompresijska rokavica…) lahko pokličete na telefonsko številko 01/5879 798, med 9. In 12. uro.

Za kontakt s socialno delavko: pomoč pri reševanju socialnih stisk in problemov bolnikov, ki so posledica maligne bolezni (pomoč na domu, domsko varstvo), lahko pokličete na telefonsko številko 01/5879 799.

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana