OI Ljubljana
Eng

12. seja Sveta OI

12. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo v četrtek, 24. 10. 2019, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana.

Dnevni red: 

1.    Potrditev zapisnika 11. seje Sveta OI;
2.    Pregled realizacije sklepov 11. seje Sveta OI (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
3.    Poklicne kompetence in aktivnosti v zdravstveni negi – implementacija 38. člena ZZDej-K (poročevalka Romana Krivec Matijašič); 
4.    Poročilo o izvedenem inšpekcijskem pregledu ter aktivnostih v zvezi s tem in predlog o zaključku sanacije (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
5.    Poročilo o izvajanju programa in aktivnosti OI za obvladovanje čakalnih dob  (poročevalec Viljem Kovač);
6.    Poročilo o izvedenih ukrepih v povezavi z inšpekcijskim nadzorom pri določitvi in izplačilu mentorskega dodatka – zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z dne  17.1.2019 (poročevalka Špela Sitar);
7.    Dopolnitev Poročila o odpisu osnovnih sredstev (poročevalec Andrej Šarc);
8.    Pregled dokumentacije v zvezi z delovnim razmerjem generalne direktorice;
9.    Informacije, vprašanja, pobude.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava