OI Ljubljana
Eng

13. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana

V torek, 31. januarja 2023, ob 16. uri, bo potekala 13. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana.

Člani bodo obravnavali naslednje točke dnevnega reda: 

 • Potrditev Zapisnika 12. seje Sveta OI; 
 • Pregled realizacije sklepov; 
 • Program dela in finančni načrt za leto 2023; 
 • Poročilo o čakalnih dobah na OI; 
 • Seznanitev s Sklepom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana; 
 • Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v Svet OI in razpis volitev predstavnika delavcev v Svet OI; 
 • Poročilo o investiciji 'Nadgradnja in stolpič'; 
 • Investicijska dokumentacija; 
 • Poročilo o ključnih investicijah v vrednosti nad 1 mio;
 • Pravni posli nad 300.000;
 • Poročilo o inšpekcijskih nadzorih;
 • Akcijski načrt urejanja področja informatike OI; 
 • Informacije, vprašanja, pobude.

Seja bo potekala hibridno; v sejni sobi stavbe C ter preko ZOOM povezave.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava