OI Ljubljana
Eng

7. seja Sveta OI

Člani Sveta OI so se na današnji seji seznanili s poročilom o izvajanju sanacijskih ukrepov. Inštitut pri sanaciji sledi postavljenim rokom in bo vse ukrepe izvedel po načrtu, nekatere je izvedel celo pred rokom in s tem povišal ocenjen učinek. Generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić je poudarila, da je uspešna izvedba sanacijskih ukrepov posledica prizadevanj vseh zaposlenih. OI deluje pozitivno že nekaj let, zadnja leta še posebej optimalno in racionalno, na kar kaže tudi pozitiven letni rezultat. Kot izhaja iz polletnega poročila, ima OI v prvem polletju letošnjega leta presežek prihodkov nad odhodki v višini 735.020 EUR. Vodstvo OI tudi ocenjuje, da bodo poslovno leto 2018 zaključili z načrtovanim pozitivnim poslovnim izidom.

Člani Sveta so se seznanili tudi s poročilom o vključenosti v e-Zdravje. Od januarja 2018 do konca julija je inštitut v Centralni register podatkov o pacientih poslal 123.127 dokumentov (ambulantna pisma in izvidi), predsednik Sveta Peter Požun pa je ob tem izpostavil, da je to izjemno visoka številka in vodstvu čestital za dober rezultat.

Člani so se seznanili s poročilom o čakalnih dobah. Ker po veljavnih pravilih za preglede ni čakalnih dob, če je storitev opravljena do 15 dni, na inštitutu ni čakalnih dob za vrsto zdravstvenih storitev, za katere je potrebno poročati. Velika večina napotitev na OI je opravljenih po prejšnji obravnavi na multidisciplinarnem konziliju na OI ali drugje v Sloveniji, kjer obvezno sodeluje tudi onkolog različne specialnosti. Bolnike, ki pridejo na OI brez predhodnega dogovora z onkologom, sprva obravnava triažni zdravnik. Strokovni direktor doc. dr. Viljem Kovač je poudaril, da na inštitutu izvajajo permanentne ukrepe za preprečevanje čakalnih dob z optimizacijo in racionalizacijo delovnih procesov. Sicer znotraj procesa obravnave bolnika prihaja do ozkih grl in potrebni so izjemni napori, da ta ozka grla premagujemo glede na časovna priporočila, je še poudaril strokovni direktor: "To zmoremo samo z entuziazmom zaposlenih, po potrebi pa z nadurnim delom ter z zaposlovanjem zunanjih sodelavcev po pogodbi."

K predlogu Pravilnika o notranji organizaciji OI člani na seji niso dali soglasja. Dogovorili so se, da bodo različna stališča glede vsebine pravilnika uskladili v posebni delovni skupini.

Član sveta dr. Erik Brecelj je seznanil člane o zahtevi zdravnikov za normalizacijo razmer na inštitutu. Zahtevo je podpisalo več kot 50 zdravnikov, zahtevajo pa, da se Svet zavoda v dani situaciji, ko inštitut posluje stabilno, preneha ukvarjati s kadrovanjem, ampak se posveti organizaciji dela in razvoju OI, kar je njegovo edino poslanstvo. Svet zavoda, ki tega ne zmore uvideti, ne potrebujemo, so še zapisali.

 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava