OI Ljubljana
Eng

Člani Sveta OI obravnavali polletno poročilo in pripravljenost OI na epidemijo covid-19

Na 27. seji Sveta Onkološkega inštituta (OI), ki je potekala 28. 8. 2021, so se člani med drugim seznanili z načrtom pripravljenosti inštituta na epidemijo covid-19, ki ga je OI poslal Ministrstvu za zdravje že konec avgusta. Strokovna direktorica izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., je poudarila, da OI vse od začetka epidemije covid-19 neprekinjeno zagotavlja obravnavo onkoloških bolnikov in pri tem ne beleži podaljševanja čakalnih vrst. Vsi onkološki bolniki so, ne glede na stopnjo nujnosti, ambulantno pregledani znotraj 14 dni od predložitve napotnice, bolniki, napoteni na OI s stopnjo nujno, pa so pregledani takoj oz. znotraj 24 ur. Onkologija je bila s strani države prepoznana kot dejavnost, ki mora tudi v času epidemije potekati nemoteno, saj bi bile lahko v nasprotnem posledice nezdravljenih bolnikov z rakom hujše, kot če bi zboleli za covidom-19. Nepretrgano izvajanje onkološke dejavnosti je bilo mogoče, ker je OI takoj ob izbruhu epidemije v Sloveniji sprejel vse potrebne zaščitne ukrepe, ki jih od takrat tudi izvaja in prilagaja trenutni epidemiološki situaciji.

Svet OI se je seznanil tudi s polletnim poročilom za leto 2021. Generalna direktorica OI Andreja Uštar je predstavila tudi rezultate za obdobje od januarja do avgusta, v katerem inštitut izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.499 mio evrov. Poudarila je, da na trgu materialni in obratovalni stroški naraščajo, zato ob koncu leta predvideva od 300.000 do pol milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Člani Sveta OI so obravnavali tudi predlog Pravilnika o notranji organizaciji. Ustanovili so posebno komisijo, ki bo pregledala skladnost predloga pravilnika in o ugotovitvah seznanila Svet OI na novembrski redni seji Sveta OI. Razpisane so tudi volitve predstavnikov zaposlenih v Svet OI, ki se bodo izvedle 18. novembra 2021. Dosedanjim članom namreč štiriletni mandat januarja 2022 poteče.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava