OI Ljubljana
Eng

Izšel je nov učbenik Onkologija za študente medicine

Onkološki inštitut Ljubljana je izdal nov učbenik Onkologija, namenjen študentom obeh slovenskih medicinskih fakultet. Ponuja celovit vpogled v področje onkologije: od opredelitve obsega onkološke problematike in vzrokov za nastanek raka do zmožnosti moderne diagnostike in načel sodobnega zdravljenja posameznih vrst raka. Izdan je le v elektronski obliki, do njega pa lahko študentje in drugi zainteresirani dostopajo neomejeno in brezplačno prek spletnih strani kateder za onkologijo obeh slovenskih medicinskih fakultet ter Onkološkega inštituta v Ljubljani, od koder prihaja večina avtorjev.

Prvi učbenik Onkologija je izšel leta 1994, drugi leta 2009. Nov učbenik v osnovi sledi predhodnima, ima pa še dodatno nalogo, in sicer posredovati vsebine s področja onkologije, ki naj bi jih usvojili študentje medicine tako pri predmetu Rak in bolezni krvi – modul Onkologija na ljubljanski Medicinski fakulteti kot tudi pri predmetu Onkologija in paliativna medicina na Medicinski fakulteti v Mariboru.  Postavlja torej temelje za prizadevanje, da bo znanje slovenskih študentov medicine čim bolj izenačeno, ne glede na to, kje študirajo. Poglavja v učbeniku so zbrana v dveh sklopih: v prvem sklopu splošne onkologije so predstavljene osnove onkologije in temeljni diagnostični in terapevtski načini; v drugem sklopu specialne onkologije pa so predstavljene posamezne vrste rakov z izjemo akutnih levkemij in kroničnih mieloproliferacijskih bolezni, ki so obravnavane v okviru drugih predmetov.

Učbenik je namenjen tudi študentom ostalih fakultet s področja zdravstvenih, naravoslovnih in biotehniških ved.

Najdete ga na: https://www.onko-i.si/ucbenik_onkologija/

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava