OI Ljubljana
Eng

JAVNI RAZPIS ZA 1 KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA PRI ZNANEM MENTORJU V LETU 2019

Onkološki inštitut razpisuje 1 prosto delovno mesto za mladega raziskovalca, in sicer:

  • pri prof. dr. Primož Strojan, dr. med.: Raziskovalno področje mentorja : Onkologija, radioterapija – 1 prosto delovno mesto za MR.
    Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0307 – Rak glave in vratu: analiza bioloških značilnosti in poskus izboljšanja zdravljenja. Področje dela mladih raziskovalcev bo preučevanje mehanizmov odgovora tumorjev glave in vratu na zdravljenje z obsevanjem, sistemsko terapijo in/ali elektrokemoterapijo. Osredotočili bi se na model ploščatoceličnega karcinoma in na njegovo povezavo s človeškim virusom papiloma (HPV) ter na različne radiobiološke fenomene, kot npr. na interakcije med ionizirajočim sevanjem in različnimi sistemskimi agensi v smislu radiosenzibilizacije ter na mehanizme radiorezistence. Raziskave bodo potekale na predklinični ravni, v laboratoriju za  eksperimentalno onkologijo OI. Mlada raziskovalca se bosta med usposabljanja spoznala z velikim številom različnih metod od molekularno bioloških do različnih testov na celičnih kulturah rakavih in normalnih celicah, ter živalskih modelov. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine. Glede na vrsto dodiplomske izobrazbe, bo mladi raziskovalec lahko vključen tudi v klinično onkološko delo z željo nadgraditi pridobljeno znanje z vpisom klinične specializacije. Študijsko področje mladega raziskovalca: medicina, onkologija, radiobiologija.

Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava