OI Ljubljana
Eng

Javni razpis za 3 kandidate za mlade raziskovalce pri znanem mentorju v letu 2020

Onkološki inštitut razpisuje 3 prosta delovna mesta za mlade raziskovalce, in sicer:

-    znan. sod. dr. Tanja Jesenko, univ. dipl. biokem. (tjesenko@onko-i.si): Raziskovalno področje mentorice : Onkologija, tumorska biologija, radiobiologija, genska terapija raka. 

Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0003 Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev. Skupina se ukvarja s translacijskimi raziskavami na področju raka, predvsem z razvojem antiangiogenih in imunomodulatornih genskih terapij in DNA vakcinacij samih ali v kombinaciji s standardnimi zdravljenji, kot je npr. radioterapija. V raziskavah genske terapije se bo uporabljalo različne vrste plazmidne DNA in različne vrste dostavnih sistemov (elektroporacija ter drugi fizikalni ali biološki načini vnosa v tarčne celice), ki so primerni tudi za uporabo v kliničnih študijah. Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z velikim številom različnih metod od molekularno bioloških do različnih testov na celičnih kulturah rakavih in normalnih celicah, ter živalskih modelov. Poudarek bo na uporabi konfokalne mikroskopije za spremljanje fizioloških procesov in vivo. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine.  
Študijsko področje mladega raziskovalca: biologija, mikrobiologija, biokemija, farmacija, medicina, veterina, biotehnologija... 

-    znan. svet. prof. dr. Barbara Jezeršek Novaković, dr. med. (bjezersek@onko-i.si): Raziskovalno področje mentorice: Onkologija, internistična onkologija, maligni limfomi, molekularne značilnosti limfomov.
Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0321 - Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri različnih vrst raka. Področje dela mladega raziskovalca bo preučevanje napovednih dejavnikov poteka bolezni in odgovora na sistemsko zdravljenje pri difuznem velikoceličnem limfomu B, za katerega je značilna biološka heterogenost bolezen, tako s patomorfološkega kot molekularnega vidika, pa tudi z etiološkega in kliničnega vidika. Osredotočili bi se na določanje oziroma opredeljevanje dveh molekularnih podtipov tega limfoma, opredeljevanje pogostejših somatskih mutacij pri posameznih podtipih in njihovo povezavo s potekom bolezni in odgovorom na zdravljenje. Raziskave bodo potekale na Oddelku za molekularno diagnostiko in na  Oddelku za zdravljenje malignih limfomov Sektorja internistične onkologije. Mladi raziskovalec se bo med usposabljanjem spoznal z velikim številom različnih metod od molekularno bioloških do kliničnih v smislu ocenjevanja odgovora na zdravljenje in ocene preživetja. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine. Glede na vrsto dodiplomske izobrazbe, bo mladi raziskovalec lahko vključen tudi v klinično onkološko delo z željo nadgraditi pridobljeno znanje z vpisom klinične specializacije.
Študijsko področje mladega raziskovalca: medicina, biologija, biotehnologija, farmacija,... 

-    izr. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.  (jocvirk@onko-i.si): Raziskovalno področje mentorice: Onkologija, internistična onkologija, solidni raki, molekularne značilnosti solidnih rakov.
Delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0321 - Napovedni dejavniki poteka bolezni in odgovora na zdravljenje pri različnih vrst raka. Področje dela mladega raziskovalca bo odgovor solidnih rakov na sistemsko zdravljenje Osredotočili bi se na melanom. Imunoterapija je močno spremenila  potek te bolezni, vendar pri nekaterih bolnikih še vedno prihaja do neučinkovitosti oz. resistence. Omejili bi se na mehanizme resistence. Raziskave bodo potekale na predklinični ravni, v laboratoriju za  eksperimentalno onkologijo in oddelkom za solidne rake Sektorje za internističn onkologijo OI. raziskovelec se bo med usposabljanja spoznal z velikim številom različnih metod od molekularno bioloških do različnih testov na celicah, kakor tudi kliičnim delom. Študij bo potekal na študijskem programu UL Biomedicina, temeljna medicinska smer, mladi raziskovalec pa bo vključen v domače in mednarodne projekte, ki se izvajajo v okviru programske skupine. Glede na vrsto dodiplomske izobrazbe, bo mladi raziskovalec lahko vključen tudi v klinično onkološko delo z željo nadgraditi pridobljeno znanje z vpisom klinične specializacije.
Študijsko področje mladega raziskovalca: medicina, onkologija, biologija, biotehnologija, farmacija.

Podrobnejše informacije najdete v priponki.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava