OI Ljubljana
Eng

Konstituiran nov Svet OI

Na današnji 1. seji je bil konstituiran nov Svet OI. Za predsednika sveta je bil izvoljen prim. Janez Remškar, za podpredsednika pa prof. dr. Primož Strojan. Generalna direktorica OI Ana Žličar je na seji predstavila rezultate poslovanja od januarja do avgusta 2009 ter rebalans plana 2009, ki ga je svet tudi potrdil.


Rezultati poslovanja za obdobje januar-avgust 2009 kažejo presežek prihodkov nad odhodki v višini 186.000 evrov. Pozitivno poslovanje je rezultat manjših stroškov zdravil in zdravstvenega materiala. Nižje cene zdravil je OI dosegel na račun izvedenih pogajanj v okviru javnih naročil, poleg tega pa so v uporabo prišli številni generiki, ki so nadomestili originalna zdravila. Ana Žličar: ''Delovni program smo solidno izpolnili, manjša odstopanja so le sezonskega značaja. Že pri planiranju postavk smo upoštevali zaostrene pogoje poslovanja in skrbeli predvsem za to, da ni prišlo do neobvladljivih odstopanj. To nam je uspelo s stalnim prizadevanjem in skrbjo za racionalno poslovanje, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.''

Razlogi za izdelavo rebalansa finančnega načrta OI za leto 2009 so nujne in neizogibne adaptacije in druga vlaganja ter zaposlovanja. Znotraj prihodkov in odhodkov so bile korigirane posamezne postavke glede na gibanje, generalno pa ni bilo sprememb, delovni program se ni spremenil.
OI pričakuje pozitiven rezultat poslovanja tudi ob zaključku leta, in sicer v višini 168.000 presežkov prihodkov nad odhodki.
V plan novih zaposlitev so vključeni: strokovni sodelavec za patologijo, dva specialista internista, dva mlada raziskovalca (financira ARRS) ter 12 novih zaposlitev za potrebe izvajanja programa DORA. OI pričakuje, da bi z zaposlitvijo potrebnega kadra lahko pričeli s slikanjem v dveh izmenah v začetku prihodnjega leta.

Štiriletni mandat članov novega sveta prične teči z današnjim dnem konstitutivne seje sveta. Vlada RS je že 15. julija 2009 kot predstavnike ustanovitelja v svet OIL imenovala Mojco Gruntar Činč, prim. Janeza Remškarja, Samiro Ališič Kovač, dr. Zorana Stamatovskega, dr. Sergeja Hojkerja in prof. dr. Berto Jereb.  ZZZS je za predstavnika zavarovancev imenoval Cirilo Mali, kot predstavnica MOL je bila maja 2009 imenovana mag. Nives Casar, zaposleni OI pa so za predstavnike zaposlenih v svetu OI spomladi izvolili prof. dr. Primoža Strojan, Anko Deržek in Božidarja Casarja.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava