OI Ljubljana
Eng

Oddelek za citopatologijo na OI uspešno opravil pregled o izpolnjevanju pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine

Komisija, ki jo je na predlog pristojnih RSK imenovalo Ministrstvo za zdravje, je konec maja letos opravila pregled Oddelka za citopatologijo na OI in ugotovila, da laboratorij izpolnjuje pogoje za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Leta 2004 je izšel Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine za zagotavljanje kakovosti laboratorijskih rezultatov. Pravilnik zadeva tudi oddelke za patologijo in citopatologijo, čeprav njihovi rezultati niso klasični laboratorijski izvidi, saj je končni izvid delo specialista patologa. Laboratoriji, ki jih zadeva pravilnik, dobijo dovoljenje za delo, če pridobijo pozitivno mnenje komisije, ki opravi pregled laboratorija.

Komisija, ki jo je na predlog pristojnih RSK imenovalo Ministrstvo za zdravje, je konec maja letos opravila pregled Oddelka za citopatologijo na OI in ugotovila, da laboratorij izpolnjuje pogoje pravilnika.

Med pregledom, ki je trajal 4 ure, je komisija preverjala dokumentacijo in zaposlenim na oddelku postavljala vprašanja, ki so se nanašala na področja organiziranosti oddelka, zagotavljanja kakovosti dela (preiskav), usposobljenosti kadrov, primernosti prostorov, ustreznosti opreme in vzdrževanja opreme ter urejenosti dokumentacije (laboratorijski informacijski sistem, dokumentacija o sledljivosti vzorcev).

Trije zaposleni na oddelku za citopatologijo so opravili tudi tečaj o vodenju kakovosti v medicinskih laboratorijih v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje. Znanje, ki so ga pridobili, je bilo v veliko pomoč pri pripravi dokumentacije, ki jo zahteva pravilnik. Dokumentacijo so zaposleni na Oddelku za citopatologijo pripravljali štiri leta. Sama priprava dokumentacije je zaposlenim omogočila, da so ugotovili, na katerih točkah laboratorijskega dela so možne napake in kako postopati, da se zmanjša verjetnost, da bi do teh napak prišlo.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava