OI Ljubljana
Eng

OI v prvem štirimesečju 2014 posloval pozitivno

V torek, 17. junija 2014, se je na svoji 6. seji sestal svet Onkološkega inštituta Ljubljana, ki je med drugim razpravljal o poslovanju OI v prvem štirimesečju 2014 ter se seznanil s potekom sanacije vodovodnega omrežja. Ocena finančnega rezultata kaže, da je OI v obdobju januar-april 2014 posloval uravnoteženo, z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 66.000 evrov.

OI v prvih štirih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani beleži nekoliko povečan obseg dela na večini področij in tudi nekoliko večje število obravnavanih bolnikov. Uspešno se izvaja tudi državni presejalni program za raka dojk DORA, saj je bilo preventivnih mamografij v prvih petih mesecih za 21 % več kot v enakem obdobju lani.

Člani sveta so se seznanili tudi s potekom obnove vodovodnega omrežja. Kot je znano, je 7. maja 2014 izvajalec začel s prvimi fizičnimi deli sanacije, in sicer z rušilnimi deli v strojnici, ki so potrebna za montažo novih instalacij. Zaradi predlogov racionalizacije projekta s strani izvajalca in težav pri začetnih delih obnove je OI na naročnika del naslovil pobudo, da izvajalec spremembe projekta vodovodnega omrežja izdela v pisnem projektu, ki bo Onkološkemu inštitutu omogočal ustrezno pripravo in reorganizacijo dela za čas sanacije zaradi ustrezne zaščite bolnikov in zaposlenih. Do takrat se dela ne bodo širila zunaj 2. kleti stavbe H.

Člani sveta so obravnavali tudi točko soglasij OI za začetek postopkov zaposlitve in dali soglasje za večino predlaganih zaposlitev ter točko odpisa iztrošenih oziroma neuporabnih osnovnih sredstev.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava