OI Ljubljana
Eng

Omejitev kajenja na Onkološkem inštitutu Ljubljana in spodbujanje opuščanja kajenja

PRAVILNIK O OMEJEVANJU KAJENJA NA OI
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) je v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Zakon) prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, prav tako prepoved velja na funkcionalnem zemljišču OI (pripadajoča zunanja urejena površina, ki služi objektu - dostopne in dovozne poti, dvorišča, zelenice...). Izjema je zunanji vrt interne okrepčevalnice OI, kjer je kajenje dovoljeno, in sicer skladno s posodobljenim internim pravilnikom OI o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki ga je OI sprejel l. 2019.

Cigaretni dim kadilcev, ki se zadržujejo v bližini vhodov in na zelenicah OI (funkcionalno zemljišče OI), ki so v neposredni bližini oken bolnišničnih sob, ambulant in pisarn, je moteč za bolnike, svojce in zaposlene, ki so pri tem proti svoji volji izpostavljeni dimu tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.

Vsak ima pravico do zdravega bolnišničnega ali delovnega okolja brez cigaretnega dima, zato spoštujmo drug drugega in skladno s pravili OI v prostorih in neposredni okolici OI ne kadimo.

KAMPANJA SPODBUJANJA NEKAJENJA NA OI
Na OI smo pripravili kampanjo spodbujanja nekajenja, saj želimo našim bolnikom, svojcem in drugim obiskovalcem ter zaposlenim zagotoviti bolnišnično ter delovno okolje brez cigaretnega dima.

Na funkcionalnih zemljiščih OI smo v okviru kampanje oblikovali in postavili informativne table, ki:
- spodbujajo k opustitvi kajenja z ozaveščanjem o dokazanih koristih opustitve kajenja ter
- seznanjajo, da je kajenje v neposredni okolici OI prepovedano.

Prepoved oz. omejevanje kajenja so dolžni spoštovati vsi posamezniki (zaposleni, bolniki, obiskovalci in drugi), ki se zadržujejo v zaprtih delovnih prostorih. Kršitelja se kaznuje z globo 125 EUR. 
Nadzor nad izvajanjem Zakona opravljata zdravstveni inšpektorat RS in inšpektorat RS za delo. Nadzor nad izvajanjem oz. upoštevanjem internega pravilnika izvaja varnostna služba OI.

BREZPLAČNA STROKOVNA POMOČ PRI OPUŠČANJU KAJENJA
Opuščanje kajenja je lahko težak proces zaradi zasvojenosti z nikotinom. Kadilci za uspešno opustitev kajenja pogosto potrebujejo dodatno pomoč. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da so v Sloveniji na voljo različne oblike pomoči odvajanja od zasvojenosti z nikotinom, ki so za uporabnike brezplačne. V zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo pri opuščanju kajenja v obliki skupinskih delavnic ali individualnega svetovanja. Za to vrsto pomoči ni potrebna napotitev s strani osebnega zdravnika, seznam centrov pa je na voljo na http://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb. Na voljo je tudi brezplačna anonimna številka 080 27 77, ki deluje vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, v času med 7. in 10. uro zjutraj in med 17. in 20. uro zvečer. Na svetovalnem telefonu uporabniki dobijo informacije o škodljivostih kajenja, prednostih nekajenja, metodah opuščanja kajenja, ki so v Sloveniji na voljo, kam se obrniti po pomoč, informacije o tem, kako opustiti kajenje, izvaja pa se tudi podpora v času opuščanja kajenja in podpora v času vzdrževanja abstinence.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava