OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut Ljubljana leto 2016 ponovno zaključil s pozitivnim rezultatom

Ljubljana, 22. februar 2017: Na 22. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ki je potekala v ponedeljek, 27. 2. 2017, so člani Sveta OI potrdili Letno poročilo OI za leto 2016. OI je lansko leto nadaljeval z uspešnim delom in poslovno leto zaključil z 2.870.243,00 evrov presežka prihodkov nad odhodki.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić: ''OI je v lanskem letu delal nad vsemi pričakovanji in opravil bistveno več storitev od načrtovanih, ob sorazmerno majhnem povečanju kadra. Inštitut je posloval skrajno racionalno, tako glede nabav zdravil kot investicij v opremo, ter racionalne porabe storitev in stroškov dela, kar vse rezultira v ugodnem poslovnem rezultatu. Zahvaljujem se vsem zaposlenim za prizadevnost in trud pri doseganju nadpovprečnih delovnih rezultatov na vseh ravneh, še posebej pa za prizadevanja zaposlenih za kvalitetno obravnavo bolnikov.'' Ob tem je generalna direktorica izpostavila še, da je bil v preteklem letu med drugim tudi poudarek na izboljšanju komunikacije, pretoku informacij in prizadevanjih za intenzivno izboljšanje zadovoljstva zaposlenih. Zaposlenim so bila omogočena strokovna izobraževanja, izvedena pa so bila tudi izobraževanja o komunikaciji in kulturnem dialogu.''

Strokovni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.: ''Zaradi povečanega števila novih primerov raka smo na OI v lanskem letu opravili znatno več diagnostičnih storitev, kar se je najbolj odsevalo v večjem številu preiskav z magnetno resonanco in preiskav PET-CT. Povečali smo tudi število operacij (za 8 %) in presegli program radioterapevtskih storitev. V primerjavi z letom 2015 beležimo 47-% porast stereotaktičnega obsevanja ter 11-% porast obsevanj s tehniko IMRT/VMAT, ki so tehnično zahtevnejše obsevalne tehnike. Zaradi širitve državnega presejalnega programa za raka dojk DORA smo operirali skoraj 300 bolnic več. Veliko bolnikov je prejelo nova sistemska zdravljenja, zlasti tarčna in imunološka zdravila. Povečali smo raziskovalno dejavnost, med drugim je naraslo število mednarodno odmevnih objav za 27 %. Nadaljevalo se je intenzivno sodelovanje z obema medicinskima fakultetama in fakulteto za zdravstvo.''

Na seji so člani sveta OI sprejeli nov Statut OI, ki uvaja določene vsebinske in organizacijske spremembe in posodobitve. Med pomembnejšimi aktivnostmi OI v letu 2016 je generalna direktorica izpostavila še sprejetje prve strategije dela in razvoja OI za pet let, dokončanje obnove vodovodnega sistema in uspešno izvedeno predpresojo za pridobitev mednarodne akreditacije. Ob tem je izrazila pričakovanje, da bo OI že marca 2017 uspešno izvedel presojo in pridobil akreditacijo.

Na seji je generalna direktorica poročala tudi o sodelovanju pri uvajanju radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor: ''Kljub pomanjkanju kadra je sektor radioterapije v največji možni meri pomagal pri vzpostavljanju radioterapevtske dejavnosti v UKC Maribor. S prvim kliničnim delom smo pričeli 7. novembra 2016, prav tako so bila novembra uspešno uvedena paliativna obsevanja, v decembru pa se je pričelo z uvajanjem radikalnih obsevanj dojk. Proces je bil nato upočasnjen zaradi nepričakovane odsotnosti edine specialistke onkologinje radioterapevtke iz UKC Maribor. S februarjem letos se je ob pogodbeni zaposlitvi zdravnika specialista onkologa radioterapevta v UKC Maribor lahko nadaljevalo z začrtanim programom uvajanja radikalnega obsevanja raka dojk. Nadaljnji program dela je sprejet, delo poteka po vsebinsko zastavljenem planu, z omenjenim krajšim časovnim zamikom.''

Na seji je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju varnostnega načrta. OI je glede na lanske dogodke v SB Izola pristopil k izdelavi in sprejetju varnostnega načrta, s katerim želi preprečiti oziroma zmanjšati tveganja za verbalno in fizično nasilje v bolnišnici.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava