OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut objavlja najavo javnega razpisa za mlade raziskovalce   

Obveščamo vas, da bomo predvidoma 30. 6. 2022 razpisali možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih v navedenih programskih skupinah:

-             doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med. (aperhavec@onko-i.si)
 
Raziskovalno področje mentorja: onkologija, kirurška onkologija
 
V sektorju kirurške onkologije bo delo potekalo v okviru programske skupine P3-0352: Družine s povišano ali visoko ogroženostjo za raka: svetovanje, odkrivanje mutacij in preprečevanje raka. Skupina se v svojih raziskavah ukvarja z odkrivanjem podedovanih predispozicij za nastanek raka.
 
Raziskovalna tema:
 
Za vse rake so značilne  genetske spremembe, ki omogočijo maligno transformacijo celice. Po nastanku ločimo dve veliki skupini rakov: sporadični (ki jih je večina), pri katerih pride do mutacij v posamezni celici, ter dedni, pri katerih se mutacija, ki je predispozicija za maligno bolezen, podeduje in je navzoča v vseh celicah telesa. Onkološka genetika je v zadnjem desetletju doživela velik razvoj iz več razlogov. Rak je genska bolezen in  vsakodnevno odkrivamo nove informacije o spremembah v genih, ki odločilno vplivajo na nastanek in širitev bolezni. Spoznavanje pomena dednosti pri nastanku raka danes obsega preučevanje genskih sprememb od visokopenetrantnih do nizkopenetrantnih genov. Tako že poznamo številne gene, ki so povezani z večjo ogroženostjo za nastanek raka dojk. Hkrati s spoznanji na področju genetike potekajo številne raziskave drugih (nedednih) nevarnostnih dejavnikov za nastanek raka dojk. Na podlagi izsledkov opravljenih raziskav bomo skušali izdelati usmerjen in individualiziran pristop obravnave žensk glede na dejansko ogroženost za nastanek raka dojk. S tem bomo nizko ogrožene ženske razbremenili nepotrebnih slikovnih preiskav, bolj ogroženim pa omogočili intenzivnejše presejanje. Z učinkovitejšim presejanjem  (skupaj s čedalje učinkovitejšo sistemsko terapijo) si nadejamo nadaljnjega zmanjševanja obsega kirurškega zdravljenja in obolevnosti kot posledice zdravljenja.

-             asist. dr. Urša Tratar Lampreht, DVM (ulampreht@onko-i.si)
 
Raziskovalno področje mentorice: onkologija
 
Na Oddelku za eksperimentalno onkologijo bo delo bo potekalo v okviru programske skupine P3-0003: Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev. Skupina se ukvarja s translacijskimi raziskavami na področju raka, predvsem z razvojem antiangiogenih in imunomodulatornih genskih terapij in DNA vakcinacij, samih ali v kombinaciji s standardnimi zdravljenji, kot je npr. radioterapija in tudi novejšimi zdravljenji kot je elektrokemoterapija. 
 
Raziskovalna tema:
 
V raziskavah genske terapije se uporabljajo različne vrste plazmidne DNA in različne vrste dostavnih sistemov (elektroporacija ter drugi fizikalni ali biološki načini vnosa v tarčne celice), ki so primerni tudi za uporabo v kliničnih študijah. Mehanizem vstopa v celice posredovan z elektroporacijo je večinoma že poznan, vstop plazmidne DNA v jedro pa mnogo manj, prav tako tudi ni znano ali lahko optimiziramo sestavo plazmidne DNA za boljši vnos v jedro. V nalogi bo pripravljen plazmid z zapisom za interlevkin 12, katerega učinkovitost bo testirana v kombinaciji z obsevalno terapijo in/ali elektrokemoterapijo. Tekom doktorata bo tudi uveden ortotopični tumorski model osteosarkoma pri miših na katerem bo preizkušena terapija v kombinaciji z novim plazmidom. Rezultati učinkovitosti elektrokemoterapije na osteosarkomu, ki ima specifično tumorsko mikrookolje, bo pripomogla k uporabi genske terapije z obsevalno terapijo in/ali elektrokemoterapije za zdravljenje osteosarkoma v nadaljnjih kliničnih študijah. Mladi raziskovalec se bo tekom usposabljanja spoznal z velikim številom različnih eksperimentalnih metod, od molekularno-bioloških do različnih testov na celičnih kulturah rakavih in normalnih celic ter mišjih živalskih modelov, vključno z in vivo spremljanjem fizioloških procesov z različnimi mikroskopskimi tehnikami.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava