OI Ljubljana
Eng

Onkološki inštitut prvo polletje zaključuje s pozitivnim poslovanjem 

Ljubljana, 22. julij 2022 – Danes je potekala 6. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). Na seji so se člani sveta seznanili s polletnim finančnim poslovanjem, ki kaže stabilno in vzdržno poslovanje inštituta. Onkološki inštitut v prvih šestih mesecih izkazuje 2,7 milijona presežka prihodkov nad odhodki. V teku je več ključnih projektov, med katerimi je najpomembnejši prostorska širitev, za kar je inštitut letos uspel zagotoviti potrebna sredstva v višini 32 milijonov evrov. Uspešno se nadaljuje tudi projekt digitalne transformacije, ki bo nadomestil zastarele in nepovezljive informacijske sisteme znotraj inštituta, omogočil učinkovitejše delo zaposlenim ter še bolj varno obravnavo bolnikov in nadzor njene kakovosti.

Generalna direktorica OI Andreja Uštar je na seji povedala: »Onkološki inštitut Ljubljana s stabilnim in vzdržnim poslovanjem ter upravljanjem ves čas epidemije covid-19 izkazuje stabilno poslovanje, kar kažejo tudi polletni rezultati v letošnjem letu. Uspešno poslovanje je rezultat dobro postavljenih temeljev v zadnjih dveh letih. Kljub zaostrenim okoliščinam smo uspeli aktivno zagnati dva najpomembnejša projekta, ki sta zastala že v letih pred epidemijo. To sta reševanje prostorske stiske ter posodobitev informacijskih sistemov, tako za poslovno kot klinično področje, ter povezljivost med različnimi informacijskimi sistemi, kar bo zagotovilo še boljšo obravnavo bolnikov in boljše pogoje dela zaposlenih na OI. Letos smo pridobili evropsko onkološko akreditacijo po standardih, ki jo podeljuje priznana Evropska organizacija onkoloških inštitutov (OECI). S tem je inštitut pridobil naziv Onkološki center OECI in je tako tudi edini center v Sloveniji, ki je pridobil akreditacijo s področja onkologije.«

Strokovna direktorica OI izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., je izpostavila neprekinjeno delovanje OI ves čas epidemije, kar ni bilo običajno za vse primerljive onkološke centre v Evropi, in OI je to zagotovil tudi letos. »Napori zaposlenih so bili velikokrat na meji mogočega, vsakodnevno smo morali prilagajati epidemiološke ukrepe in organizirati nadomeščanja zaposlenih. Kljub temu smo, kot je povedala generalna direktorica, začeli s številnimi nujno potrebnimi projekti, ki niso bili izvedeni v preteklosti. Ključen projekt je prostorska širitev v nadgradnji stavbe H in novogradnje stavbe R (stolpič), saj nas prostorska stiska ovira pri opravljanju onkološke dejavnosti in pri strokovnem razvoju inštituta že vrsto let,« je na seji sveta dejala strokovna direktorica.  

Svet OI se je ob koncu seje seznanil in sprejel odstopno izjavo generalne direktorice Andreje Uštar.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava