OI Ljubljana
Eng

Potrebna je celovita prenova informacijskega področja na OI

Na današnji 11. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) so se člani med drugim seznanili s poročilom o izvedbi redne notranje revizije za leto 2022 ter z revizijskimi ugotovitvami in priporočili ter napredkom realizacije ukrepov za leto 2021. Seznanili so se tudi s pojasnilom investicijskih stroškov pri nakupu CT simulatorja 2 ter s poročilom o ključnih investicijah v vrednosti nad milijon evrov. Vodstvo je članom predstavilo še akcijski načrt za izvedbo strategije za strateško obdobje 2021–2026, s katerim OI spremlja realizacijo ukrepov, ter stanje informatike na OI.  

Pri predstavitvi poročila o izvedbi redne notranje revizije za leto 2022 je revizorka Ema Grošelj Lavtar izpostavila, da so se na področju čakalnih dob vsi ukrepi v okviru revizije izkazali za uspešne in so tako že uvedene spremembe. Poudarila je, da je za dolgoročno odpravo čakalnih dob potrebna optimizacija kadrovskih virov in da se visoko izobraženi kader naj ne bi ukvarjal z administrativnimi zadevami. Nekaj nedoslednosti je bilo ugotovljenih pri izvedbi inventure in OI je že sprejel dodatna navodila za evidentiranje. Izpostavila je tudi slabo stanje informacijskega sistema, predvsem računovodskega programa. Vzpostavitev notranjih kontrol je po mnenju revizorke predvsem povezan z vzpostavitvijo novega informacijskega sistema.

Člani so se podrobno seznanili tudi s stanjem informatike na OI. Podprli so nadaljnje usmeritve na področju informatike ter naložili vodstvu, da pripravi presek obstoječega stanja in akcijski načrt s kratkoročnimi in srednjeročnimi ukrepi za celovito prenovo informacijskega področja. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava