OI Ljubljana
Eng

Potrjen plan dela in finančni načrt za letošnje leto

Člani Sveta OI so na današnji seji med drugim sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2023, h kateremu mora podati soglasje še ustanovitelj. Seznanili so se tudi s sklepom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda OI ter v skladu z njim razpisali volitve predstavnika delavcev v Svet OI, ki se bodo izvedle 16. februarja 2023, in sicer na podlagi novega pravilnika o volitvah predstavnika delavcev, ki so ga prav tako sprejeli danes. 

Onkološki inštitut Ljubljana načrtuje v letu 2023 izravnavan poslovni rezultat. Generalni direktor OI Andraž Jakelj je poudaril, da bo OI usmerjen k ciljem, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so opredeljeni v Strategiji OI 2021-2026. »Zagotavljali bomo zakonitost, gospodarnost in preglednost poslovanja. Zadolževanja v letu 2023 ne planiramo«, je še izpostavil.

Strokovna direktorica OI izr. prof. Irena Oblak je pri predstavitvi letošnjega plana dela izpostavila, da bodo na OI obravnavani vsi bolniki, ki bodo poslani na OI in bodo potrebovali onkološko obravnavo. Zaradi možnih vdorov okužb s covid-19 in zagotavljanja epidemioloških ukrepov se še vedno predvideva prilagojeno delovanje, predvsem bolnišničnih oddelkov. Pri ambulantni obravnavi je načrtovan povečan obseg dela zaradi povečanja letne incidence raka za 2-3 % in vse bolj kompleksnega zdravljenja, kjer se sledi mednarodnim in slovenskim smernicam in priporočilom. »V zadnjem času se tako na OI kot tudi v državi srečujemo s hudim pomanjkanjem kadra, predvsem zdravnikov, medicinskih sester, pa tudi radioloških inženirjev, laboratorijskih delavcev in drugih, zato bo temu treba posvetiti posebno pozornost. Obseg dela na večini področij raste, zato bo zaposlovanje dodatnega kadra in razbremenitev birokratskega dela nujna. Posebno pozornost bomo namenili tudi obnovi medicinske strojne opreme, ter informatizaciji, ki bo vsaj deloma pripomogla tudi k optimizaciji dela. Nenazadnje pa bomo veliko skrb posvetili tudi pridobitvi dodatnih prostorov OI, saj huda prostorska stiska že dalj časa ovira strokovni razvoj«, je poudarila strokovna direktorica.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava