OI Ljubljana
Eng

Pozitivno poslovanje Onkološkega inštituta v letu 2018

Na današnji 8. seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) so člani med drugim sprejeli tudi letno poročilo o delu v letu 2018 in izrekli pohvalo za dobro opravljeno delo vsem zaposlenim na OI. Inštitut je poslovno leto 2018 končal z načrtovanim pozitivnim poslovnim izidom zaradi sanacije. Inštitut je leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 931.143 evrov.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić je ob predstavitvi letnega poročila poudarila, da je pozitivni poslovni izid inštituta posledica prizadevanj vseh zaposlenih. Večino ciljev je bilo v celoti ali delno realiziranih, uspešno izvedena pa je bila tudi velika večina sanacijskih ukrepov. »Pričakovano povečanje incidence raka je tudi v letu 2018 zahtevalo racionalizacijo dela, veliko entuziazma in sodelovanja vseh zaposlenih, da smo uspeli kakovostno obravnavati veliko število bolnikov z vedno bolj zahtevnimi oblikami zdravljenja,« je poudarila generalna direktorica in dodala, da so v letu 2018 na OI sprejeli 16.989 bolnikov, opravili 110.408 vseh pregledov, 4.597 operacij in tudi pri obsevanjih dosegli izjemno visoke številke, saj je bilo vseh obsevanj kar 85.753.

V letu 2018 so na inštitutu odprli nov oddelek za vstavljanje implantiranih centarlnovenskih katetrov (VAP-ov), naredili nove načrte za kirurško obravnavo v dnevni bolnišnici, uspešno pa so izpeljali tudi vsakoletno akreditacijo AACI (American Accreditation Commission International), ki dokazuje skladnost organizacije in delovanja inštituta z zahtevami mednarodnega standarda. Začel je delovati multidisciplinarni konzilij za predoperativno zdravljenje dojk, ustanavlja pa se tudi konzilij za uvajanje dodatnih molekularnih preiskav. Povečal se je obseg dela v diagnostični dejavnosti; število preiskav CT se je povečalo za 23 %, MR za 13 %, PET-CT za skoraj 20 %. Aktivirali so peto operacijsko mizo in povečali za 4,5 % število operacij, velikih posegov pa kar za 31 %, število naprednih tehnik obsevanja so povečali za 23 % in razširili indikacije za zdravljenje z imunoterapijo.

Tudi število kliničnih raziskav se je povečalo. Trenutno na OI poteka 201 predklinična in klinična raziskava, kar pomeni 12 % več kot leto prej, objave v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva (IF) pa so povečali za 72 %.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava