OI Ljubljana
Eng

Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku

Z današnjo novinarsko konferenco se začenjajo dogodki ob Tednu boja proti raku, ki jih organizira Zveza slovenskih društev za boj proti raku, tudi letos v sodelovanju z OI. Letošnji teden poteka pod geslom »Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«, s čimer organizatorji tokrat ponovno izpostavljajo pomen preventive raka. Upoštevanje priporočil Evropskega kodeksa proti raku bi lahko breme raka zmanjšalo za 30–50 %. V posebnem projektu z naslovom, ki je geslo tega tedna, priporočila, združena v Evropskem kodeksu proti raku, z novimi pristopi širijo v različnih ciljnih skupinah prebivalstva, predvsem med dijaki v nekaterih srednjih šolah in zaposlenimi v zavodih in podjetjih. 
   
Vse pomembne ukrepe obsega tudi novi Državni program za obvladovanje raka 2017–2022. Na novinarski konferenci so bile predstavljene tudi pomembne novosti OI v letu 2017.

»Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«: Evropski kodeks proti raku

Dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku: »Na svetu, v Evropi in tudi v Sloveniji so rakave bolezni iz leta v leto večje javnozdravstveno breme. Dejstvo je, da bi bilo mogoče skoraj polovico vseh rakavih bolezni preprečiti z zdravim življenjskim slogom, cepljenjem, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju.«

»Nasvete, kako živeti, da bi si vsak posameznik kar najbolj zmanjšal individualno ogroženost z rakom, seveda ob podpori države, obsega Evropski kodeks proti raku (EKPR), ki je nastal že leta 1986 in je bil do sedaj že večkrat posodobljen z novimi dognanji, nazadnje leta 2014. Tri-letni projekt promocije Evropskega kodeksa proti raku z naslovom »Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«, ki ga Zveza slovenskih društev za boj proti raku skupaj z regijskimi društvi izvaja v letih 2017–2019, je dopolnitev in nadgradnja dosedanjih aktivnosti na področju preprečevanja raka z novimi pristopi, komunikacijskimi sredstvi in ciljnimi skupinami. V okviru projekta želimo povečati uporabo znanstveno preverjenih ukrepov preventive raka med mladimi in med delovno aktivnim prebivalstvom in s tem prispevati k manjšemu bremenu raka v državi in manjšanju neenakosti v zdravju. Med drugim vzpostavljamo  medgeneracijsko mrežo  »ambasadorjev Kodeksa« med srednješolci,  ki bo povezala dijake in njihove družine in med njimi razširila zavest o pomembnosti  nasvetov EKPR.«

»Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku«: Državni program obvladovanja raka 2017–2021 (DPOR)
Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med., Nacionalni koordinator DPOR 2017-2021: Letošnje geslo tedna boja proti raku »Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku« mora biti tudi vodilo za izvedbo krovnega dokumenta za celostno obvladovanje raka v državi – DPOR 2017-2021. Iz izkušenj vemo, da še tako skrbno in strokovno zapisan dokument ne velja kaj dosti, če ga ne uresničimo. Na prvem mestu sta vsekakor primarna in sekundarna preventiva, če želimo uspešno poskrbeti za celostno oskrbo bolnikov z rakom. V DPOR 2017-2021 so jasno zapisani tudi cilji in ukrepi s področja diagnostike, zdravljenja, celostne rehabilitacije in paliativne oskrbe ter nadzora kakovosti teh aktivnosti. Ravno nadzor kakovosti teh aktivnosti je ključnega pomena za izboljševanje stanja z učinkovitimi ciljanimi ukrepi. Tega ni mogoče izvajati brez sodobne podpore z informacijsko tehnologijo, seveda ob strogem upoštevanju vseh vidikov varovanja osebnih podatkov. Vlak smo zamudili pred 10 leti. Če to pomeni, da bomo nadaljevali peš, menim, da bo DPOR 2017-2021 obvisel v zraku. Tega si enostavno ne moremo privoščiti. Ravno zato smo po sprejetju DPOR 2017-2021 najprej pričeli z aktivnostmi povezanimi z informacijsko tehnologijo. Izziv v našem prostoru je izjemen. Menim, da brez politične podpore, podpore nevladnih organizacij in javnosti tega ne bomo zmogli. Da je kljub oviram to možno, lahko vidimo na primeru naših presejalnih programov, ki so vzor v evropskem prostoru in že kažejo izjemne rezultate.

Mojca Gobec, dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje:
»V državnem programu  obvladovanja  raka, ki je  celovit program ukrepov za učinkovito obvladovanje raka v Sloveniji in zavezuje zdravstveno politiko, stroko in civilno družbo, ima preprečevanje in zgodnje odkrivanje raka  pomembno vlogo. Ministrstvo za zdravje poleg sprejemanja zakonodaje in strateških dokumentov s ciljem njihovega uresničevanja, aktivno podpira nevladne organizacije in društva bolnikov, ki si prizadevajo za to, da bi priporočila evropskega kodeksa prišla do ljudi, v vseh življenjskih obdobjih. Ljudje za spremembo življenjskega sloga potrebujejo informacije in tudi podporo. Predvsem primarna raven zdravstvenega varstva vse bolj postaja podporno okolje za ljudi z dejavniki tveganja, ki želijo spremeniti svoj življenjski slog. Nenazadnje, Slovenija ima odlične presejalne programe, ki so dostopni vsem in naš skupni izziv je doseči, da se jih ljudje tudi udeležujejo. V letošnjem letu bodo tudi vse ženske med 50. in 69. letom vključene v program Dora.«

Najpomembnejše novosti na OI v preteklem letu

Prof. dr. Maja Čemažar, pomočnica strokovnega direktorja za  raziskovanje in izobraževanje na OI je izpostavila, da se je inštitut lani vključil v Evropski projekt referenčnih mrež na dveh področjih; EURACAN na področju redkih solidnih rakov in GENTURIS na področju redkih dednih tumorskih sindrom.  Z njimi se na mednarodni ravni povezuje z drugimi mednarodnimi referenčnimi centri. Na inštitutu narašča stevilo laparaskopskih operacij, povečuje se zdravljenje z imunskimi terapijami in s tarčnimi zdravili, ki so prilagojena glede na molekularno diagnostični izvid. Uvajajo se nove tehnike na področju radioterapije. Tik pred izidom pa je tudi nov učbenik Onkologija, ki bo prosto dostopen tudi na spletni strani inštituta za vse študente in ostalo javnost.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava