OI Ljubljana
Eng

Program dela in finančni načrt OI za leto 2013

 V sredo, 17. aprila 2013, so člani Sveta OI Ljubljana na 17. seji potrdili Program dela in finančni načrt OI za leto 2013. Onkološki inštitut v letu 2013 načrtuje 85.969.702,00 evrov celotnih prihodkov. Ti so za 1,8 % nižji kot so bili doseženi dohodki v letu 2012. OI načrtuje izravnan poslovni izid ob koncu leta. Člani so se vzdržali le pri točki poslovnega najema za 3 CT-je (za oddelek radiologije, za oddelek nuklearne medicine ter za sektor radioterapije), za kar OI še čaka ustrezno soglasje. 

Prim. Janez Remškar, generalni direktor OI: ''S Sprejetim finančnim načrtom ostajamo v lanskoletnih okvirjih. S tem izpolnjujemo zahteve ustanovitelja, vendar imamo pri tem  kar nekaj težav. Glavni letni cilji inštituta v letošnjem letu so: i) obravnavati bolnike z rakom tako kot to zahteva stroka in pri tem upoštevati dogovorjeni program v pogodbi z ZZZS, ii)  izkoristiti možnosti, če obstajajo, za čim bolj racionalno organizacijo dela,

iii) pospešiti širitev programa DORA in pri tem določiti upravo, strokovnega vodjo ter ostale kadre za upravljanje tega programa, iv) uspešno pripeljati OI do prve predpresoje v okviru procesa pridobitve mednarodne akreditacije po standardih za bolnišnice Joint Commission International (JCI)''. 

Izr. prof. dr. Janez Žgajnar, strokovni direktor OI: ''Vsako leto posebej poudarjamo, da je načrt dela OI le malo odvisen on nas samih. Lahko načrtujemo razvoj stroke, ne moremo pa bistveno vplivati na obseg dela ali celo izbirati za nas zanimiva področja. Na strokovnem področju tako lahko spet ponovimo že zapisana sporočila iz prejšnjih let: v letu 2013 bo OI predvsem poizkušal opraviti vse delo na področju onkologije, kot ga bo narekovala epidemiološka situacija. Ker smo na OI že zdavnaj dosegli primerno obremenitev glede na naše prostorske in kadrovske možnosti (ob nekaterih nespremenjenih zunanjih pogojih), lahko le upamo, da se to ne bo odrazilo na nastajanju strokovno nesprejemljivih čakalnih dob in padcu kakovosti in varnosti obravnave. OI lahko le za kratek čas upočasni investicije, ki pomenijo stik s sodobno onkologijo. Še posebej pa preveliko klinično breme ogroža terciarno vlogo OI kot osrednje slovenske onkološke inštitucije. ''

 

Letni načrt si lahko ogledate na 

internetu OI http://www.onko-i.si/onkoloski_institut/o_nas/katalog_ijz/dokumenti_ijz/.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava