OI Ljubljana
Eng

Program DORA tudi v Zdravstvenem domu Celje

Danes so v Zdravstvenem domu Celje po izpolnitvi strokovnih zahtev začeli s slikanjem žensk v programu DORA. ZD Celje je drugi presejalni center za zgodnje odkrivanje raka dojk programa DORA v območni enoti ZZZS Celje in zadnji stacionarni presejalni center ob širitvi programa DORA na celotno Slovenijo. Vsaki dve leti bo 27.569 žensk med 50. in 69. letom iz območja Celja vabljenih na mamografijo v oba centra DORA – ZD Celje in SB Celje. Program DORA je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni, ko je zdravljenje lahko uspešno. Po Sloveniji deluje sedaj 13 stacionarnih presejalnih centrov.

V ZD Celje bodo na slikanje v dveh letih postopoma vabljene ženske med 50. in 69. letom s stalnim prebivališčem v občinah Celje, Kozje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja državnega programa DORA, je ob začetku slikanja žensk v ZD Celje povedal: »Program DORA je od konca leta 2017 dostopen vsem slovenskim ženskam med 50. in 69. letom. Z otvoritvijo presejalnega centra v ZD Celje smo v program DORA vključili še zadnji stacionarni presejalni center. Verjamem, da bodo ženske iz Savinjske regije deležne kakovostne ter prijazne obravnave. Za uspešnost programa je ključno, da se ženske odzovejo vabilu in da se udeležujejo slikanja v več kot 70 %. S tem bomo dosegli cilj programa DORA – zmanjšanje umrljivosti za 25 do 30 % zaradi raka dojk, najpogostejšega raka pri ženskah med 50. in 69. letom.«

Ob otvoritvi presejalnega centra DORA v prostorih ZD Celje je njegova direktorica mag. Alenka Obrul izrazila zadovoljstvo, saj so si za njegovo vzpostavitev prizadevali več let. »Program DORA pomeni veliko pridobitev, ne le za dejavnost našega zdravstvenega doma, temveč tudi za vse ženske v naši regiji, saj bomo z njim omogočili zgodnje odkrivanje najmanjših rakavih sprememb na dojki in visoko kakovostno obravnavo na vseh ravneh programa,« je dejala Obrulova.

»Skupaj s celjsko bolnišnico bomo učinkovito izvajali presejanje v programu DORA, saj bomo že samo v naši ustanovi tedensko lahko pregledali več kot 100 žensk. Naš center je uporabnicam dostopen in prijazen. Osebje, ki izvaja preiskavo, pa je opravilo vsa zahtevana strokovna izobraževanja. Imamo tudi nov najsodobnejši mamografski aparat. Verjamemo, da bomo s kakovostnim strokovnim delom v ZD Celje pripomogli k boljšemu zdravju vseh žensk na našem območju,« je ob odprtju dodal strokovni vodja ZD Celje Marko Drešček, dr. med. 

»Program DORA bo od danes, ko odpiramo zadnjo stacionarno presejalno enoto DORA, prisoten po vsej Sloveniji. To je res velik dosežek, ki dokazuje, da v zdravstvenem sistemu znamo postaviti in voditi tudi velike projekte, če dobro načrtujemo in kot partnerji sodelujemo za doseganje skupnih ciljev.  Skupaj moramo še naprej delati vse, da bo odzivnost v presejalne programe kar največja, saj presejalni programi rešujejo življenja. Vabim vse ženske, da pridejo na mamografijo v DORO, in da se odzovejo tudi na vabila ZORE in Svita", je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje dr. Ana Medved, dr. med.

Organiziranost presejalnega programa DORA v ZD Celje

Presejalno slikanje dojk v stacionarnem centru DORA v ZD Celje izvajajo strokovno usposobljeni radiološki inženirji, posebej izobraženi za program DORA in stalno nadzorovani s strani OI kot upravljavca programa. Vsako mamografsko sliko, ki jo iz posameznega presejalnega centra v Sloveniji posredujejo radiološki inženirji, v DORI ločeno odčitata dva zdravnika radiologa. Kadar radiologi pri odčitavanju mamografskih slik vidijo spremembe na dojki, žensko na dodatne preiskave povabijo na OI v Ljubljano, kjer poteka tudi zdravljenje morebitnega raka dojke. Z odprtjem presejalno-diagnostičnega centra programa DORA v UKC Maribor, ki je predvideno v 2018, bodo ženske iz območne enote ZZZS Celje nadaljnje preiskave in zdravljenje nato opravljale v Mariboru.

Ženske na dom prejmejo pisno osebno vabilo Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), na katerem sta določena datum in ura pregleda v enoti DORE v ZD Celje. V primeru, da jim termin ne ustreza, se lahko prenaročijo na elektronskem naslovu dora@okno-i.si, prek spletne strani dora.onko-i.si ali na brezplačni telefonski številki 080 27 28 vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Prav tako se lahko ženske na pregled naročijo same. Za presejalno mamografijo v programu DORA ženske ne potrebujejo napotnic, pregled je zanje brezplačen.

Širitev državnega programa DORA na območje celotne Slovenije

Program DORA danes združuje 13 stacionarnih presejalnih centrov in 3 mobilne enote, v katere so na mamografsko slikanje aktivno vabljene ženske iz naslednjih območnih enot ZZZS: Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Koper, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Celje in Kranj, Novo mesto ter Krško (delno), kar predstavlja 97 % aktivno vabljenih ustreznih slovenskih žensk. Ostale ženske imajo pravico, da se v program DORA same naročijo. V programu DORA načrtujejo, da bodo ustrezne ženske iz občin Brežice, Semič, Metlika in Črnomelj aktivno vabljene v program še z letošnjim letom.

V programu DORA odkritih že 1.800 rakov

Od začetka delovanja programa DORA (april 2008) do konca leta 2017 je bila udeležba žensk 73-odstotna, opravljenih je bilo skoraj 285.000 presejalnih mamografij, pri okoli 1.800 ženskah pa so odkrili raka dojk, ki si ga ženske niso same zatipale. Program DORA z zgodnjim odkrivanjem in zgodnjim zdravljenjem raka zagotavlja boljši izid bolezni in bolj kakovostno življenje žensk, pri katerih je bil rak ugotovljen.


O programu DORA

Program DORA je organiziran državni program zgodnjega odkrivanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Enotno po Sloveniji deluje po visokih evropskih smernicah kakovosti. Cilj programa DORA je v ciljni populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 25 do 30 odstotkov.

Program DORA zagotavlja večjo kakovost kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu, ker vključuje dodatno usposabljanje vključenega zdravstvenega kadra in stalen nadzor nad vsemi koraki v presejalnem procesu. Strokovnjaki OI ženskam priporočajo, da se udeležijo mamografskega slikanja v programu DORA. 

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava