OI Ljubljana
Eng

Register raka RS izdal Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2019

Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma za obdobje 2017-2019 je tretje poročilo, ki je pripravljeno iz podatkov slovenskega Kliničnega registra kožnega melanoma (KrMel). Vključuje podatke za bolnike, ki so zboleli med leti 2017 in 2019. Po zgledu letnih poročil RRRS in poročil Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana, tudi poročilo KrMel na začetku predstavi populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter ga primerja z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v zdravljenju. Tokrat prvič se poroča o kazalnikih, ki govorijo o skladnosti obravnave bolnikov s smernicami. Dodatno so tudi definirali 24 sestavljenih kazalnikov kakovosti obravnave, ki jih poročajo na koncu poročila.

Tiskano poročilo je dostopno v strokovni knjižnici, elektronsko pa na spletni strani OI (https://www.onko-i.si/rrs/kr).

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava