OI Ljubljana
Eng

Register raka RS pripravil prvo poročilo slovenskega Kliničnega registra kožnega melanoma

Register raka RS je pripravil prvo poročilo slovenskega Kliničnega registra kožnega melanoma.

Poročilo Kliničnega registra kožnega melanoma (KrMel) po zgledu letnih poročil Registra raka RS in poročil Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana na začetku predstavi populacijsko breme kožnega melanoma v Sloveniji ter ga primerja z bremenom v drugih državah. Sledi opis lastnosti bolnikov, njihove bolezni ter preživetja. Kazalniki kakovosti obravnave so razdeljeni na kazalnike v diagnostiki ter kazalnike v zdravljenju.
Posebno pozornost smo namenili značilnostim sistemskega zdravljenja. Poročamo število zdravljenih bolnikov glede na vrsto zdravljenja, odziv na zdravljenje, stranske učinke, analiziramo čas do ponovitve bolezni ter celostno preživetje. Populacijski kazalniki ter kazalniki o prvem zdravljenju so predstavljeni za petletno obdobje 2013−2017, ostali kazalniki o kakovosti diagnostike in zdravljenja pa za zbolele leta 2017. Podatkom o bolnikih, zdravljenih s sistemskim zdravljenjem in zbolelih v letu 2017, smo dodali še posebej za to poročilo zbrane podatke o bolnikih, ki so bili zdravljeni s sistemskim zdravljenjem in so zboleli v letih 2015 in 2016.
Tiskano poročilo je dostopno v Strokovni knjižnici za onkologijo na OI, v elektronski obliki pa na spletni strani OI https://www.onko-i.si/rrs/kr/.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava