OI Ljubljana
Eng

Seja Sveta Onkološkega inštituta

11. seja Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana bo v torek, 24. 9. 2019, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C Onkološkega inštituta Ljubljana.

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 10. seje Sveta OI;
2.    Pregled realizacije sklepov 10. seje Sveta OI;
3.    Polletno poročilo o delu in poslovanju OI za leto 2019;
4.    Poročilo o izvedenem inšpekcijskem pregledu ter aktivnosti v zvezi s tem in predlog o zaključku sanacije;
5.    Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih in po dejavnostih;
6.    Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja;
7.    Poročilo o odpisu osnovnih sredstev;
8.    Informacije, vprašanja, pobude.
 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava