OI Ljubljana
Eng

Sektor radioterapije na OI pridobil naziv kompetenčni center za radioterapijo IAEA

Sektor radioterapije na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) je pridobil naziv kompetenčnega centra na področju radioterapije, ki ga podeljuje Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA). Oddelek je izpolnil vse stroge kriterije in zahteve v ocenjevalnem postopku IAEA za pridobitev naziva kompetenčni center, kar pomeni, da deluje skladno z najsodobnejšimi evropskimi standardi in je kot tak lahko vzor drugim radioterapevtskim centrom. Oddelek obenem izpolnjuje tudi pogoje kot učni center za strokovnjake s področja radioterapije in medicinske fizike.

Sektor radioterapije je priznanje prejel na podlagi poročila obiska misije IAEA v oktobru 2011. Trije strokovnjaki, imenovani s strani IAEA, so ocenjevali kakovost vseh elementov v procesu zdravljenja z obsevanjem.

V povzetku poročila je med drugim zapisano, da sektor radioterapije na OI danes zagotavlja moderno 3D radioterapijo, vključno z brahiradioterapijo, pri tem pa sledi visokim načelom zahtevnosti radioterapevtskega zdravljenja: najvišja natančnost, najvišja kakovost obravnave, najvišja učinkovitost in najvišja kakovost življenja za bolnike.

IAEA je v nadaljevanju poročila navedel tudi priporočila, ki naj jim OI sledi, da bi tudi v prihodnje lahko zagotovili visok nivo radioterapevtskih storitev za bolnike.

Radioterapija oz. zdravljenje z obsevanjem je skupaj s kirurgijo in sistemskim zdravljenjem eden od treh temeljnih načinov zdravljenja bolnikov z rakom, tehnološko pa eno izmed najzahtevnejših metod zdravljenja v Sloveniji. Vsi bolniki, zdravljeni z namenom ozdravitve, so v Sloveniji trenutno obsevani z modernejšimi tehnikami obsevanja (vsaj s 3-D konformalnim načrtovanjem obsevanja, v zadnjih letih pa strmo narašča število bolnikov, obsevanih s kompleksnejšimi obsevalnimi tehnikami, kot so intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT), volumetrična ločna terapija (VMAT) ter stereotaktična radiokirurgija in radioterapija (SRS in SRT)). Z obsegom opravljenega dela, naborom različnih obsevalnih tehnik in podeljenim nazivom IAEA Sektor radioterapije na OI tako stopa ob bok uveljavljenim radioterapevtskim centrom v tujini.

Doc. dr. Irena Oblak, predstojnica Sektorja za radioterapijo, asist. Božidar Casar, vodja radiofizike, ter prof. dr. Primož Strojan, nekdanji predstojnik sektorja, poudarjajo: »Glede na podeljeno priznanje in navedbe v poročilu IAEA smo na OI upravičeno ponosni na opravljeno delo v preteklosti in na doseženo raven radioterapevtskih storitev v Sloveniji. Glede na pričakovano rast števila bolnikov z rakom tudi v prihodnje pa bo treba v prihodnjih letih ustrezno prilagoditi radioterapevtske zmogljivosti in kadrovsko zasedbo.« 

Sicer pa odločenost in pripravljenost, da Sektor za radioterapijo doseže standarde, potrebne za naziv kompetenčni center, konkretno seže v leto 2005, ko je bila na Ministrskem sestanku na Dunaju na sedežu IAEA ta ideja prvič predstavljena s strani predstavnikov Slovenije. IAEA je bil takrat zaprošen za pomoč, ki jo je v naslednjih letih tudi dajal. Leta 2006 je sledil prvi obisk strokovnjakov IAEA, ko je bilo ugotovljeno, da še niso v celoti doseženi standardi, potrebni za pridobitev naziva kompetenčni center, leta 2011 pa je sledil drugi obisk strokovnjakov IAEA na OI, ko je Sektor za radioterapijo ta laskavi naziv prejel.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava