OI Ljubljana
Eng

Svet inštituta potrdil letno poročilo in pohvalil vse zaposlene

Na 3. seji Sveta OI so člani med drugim potrdili Letno poročilo za leto 2017 ter določili višino sejnine. Predsednik Sveta OI Peter Požun je poudaril, da so v svetu zadovoljni z delom inštituta v lanskem letu: »Realizirali ste delovni program, obvladovali čakalne dobe in poslovali pozitivno. V imenu vseh članov se zahvaljujem vsem zaposlenim na inštitutu, to so namreč rezultati dela vseh zaposlenih«, je še dejal Požun. Sejnina bo znašala 72,5 EUR bruto za člana in 94,25 EUR bruto za predsednika sveta.

Generalna direktorica OI Zlata Štiblar Kisić je med drugim izpostavila, da je bilo v lanskem letu doseženih večino zastavljenih ciljev, kazalniki poslovanja pa kažejo na zelo stabilno poslovanje. »Lansko letos smo zaključili pozitivno in to z 488.120 EUR presežkov prihodkov nad odhodki«, je poudarila. Skupaj s strokovnim direktorjem in glavno medicinsko sestro pa so tudi predstavili delovanje inštituta novim članom Sveta OI. Nov član, ki ga je imenoval ZZZS, je Igor Antauer. Naslednja seja bo 28. marca, na njej pa bodo obravnavali predlog sanacijskega programa.

Doseženi cilji (iz Letnega poročila):
"Izboljšanje kakovosti in varnosti smo v celoti realizirali pri uresničitvi programa vzpostavljanja mednarodne akreditacije, sprejeli smo 5 novih ali posodobljenih smernic obravnave bolnika in eno klinično pot, neželenih dogodkov pa smo prijavljali 30% več kot prejšnje leto, kar kaže na dvig varnostne kulture in zaupanje zaposlenih, da je možno obravnavo bolnikov z vzajemnim delovanjem izboljšati."

"Izboljšanje multidisciplinarnega dela se kaže tako v večjem delovanju multidisciplinarnih konzilijev in njihovi večji dostopnosti. Oblikovali smo 4 nove konzilije za nove dejavnosti, 4 že obstoječe pa smo preoblikovali v televideokonference. Zlasti smo povečali obseg dela v diagnostični dejavnosti, kar kaže na večjo učinkovitost, kot tudi na uvajanje novih diagnostičnih metod. S 4,2 % dviga vseh terapevtskih storitev skupaj smo skoraj dosegli izjemno ambiciozen plan povečanja terapevtskih storitev za 5 %. To kaže, da smo pri dvigu storitev z obstoječim kadrom in obstoječo tehnologijo dosegli limit, še zlasti ker je vrsto zdravljenj postalo mnogo bolj zahtevnih, zato pa tudi uspešnejših."

"Prepoznavnost OI smo povečevali z intenziviranjem mednarodnih povezav, kar se kaže v vključitvi in sodelovanju v več mednarodnih projektih. Ob aktivnem članstvu v Mednarodnem združenju proti raku (UICC) in Organizaciji Evropskih Onkoloških centrov (OECI) smo postali tudi zelo aktivni v Združenju bolnic Kitjsko-Srednjeevropskih držav (China-CEEC), kjer je generalna direktorica OI članica izvršilnega odbora.
Razvidno je povečanje kliničnega in predkliničnega raziskovanja. Povečali so se pokazatelji te terciarne dejavnosti, število kliničnih raziskav se še nadalje povečuje, tako mednarodnih kot domačih. V letu 2017 je aktivno potekalo nadaljevanje raziskovanja v sklopu 180 medicinskih raziskav od tega 68 kliničnih raziskav.V letu 2017 smo prijavili 63 novih raziskav na Komisiji za strokovno oceno protokolov kliničnih raziskav. V primerjavi z letom 2016 se je število povečalo za 7, kar predstavlja 12,5% povečanje.

"Sodelovanje v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) pri primarni in sekundarni prevenciji že kaže rezultate. Skupaj smo podprli zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, kar bo po predvidevanjih zmanjšalo pojavnost kajenja in posledično zmanjšalo pojavnost kadilskih rakov; implementacija programa DORA se kaže v večjem številu odkritih rakov dojke, ki še niso tipljivi, program ZORA pa je do sedaj že razpolovil pojavnost raka vratu maternice."

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava