OI Ljubljana
Eng

Svet OI soglasno sprejel poslovno poročilo OI za 2011

Sveto OI je na zadnji seji, 29. februarja 2012, soglasno sprejel poslovno poročilo Onkološkega inštituta za leto 2011. Prav tako soglasno je bilo sprejeto tudi poročilo o strokovnem delu v 2011. Člani sveta so se seznanili s Poročilom o opravljenem upravnem nadzoru, z Ugovorom OI in z Odločbo ministrstva za zdravje ter s prizadevanji OI za rešitev problema vračila preveč izplačanih plač.

Vodstvo OI je poleg tega člane sveta seznanilo tudi s poročilom o čakalnih dobah. Svet OI je soglasno sprejel sklep o predlogu inštitutu, da na MZ pošlje predlog za spremembo Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, saj onkološki bolniki zaradi nujnosti obravnave ne morejo biti enačeni z vsemi drugimi neonkološkimi bolniki in drugimi ustanovami.

Naslednja seja Sveta OI bo 25. aprila, na dnevnem redu pa je, med drugim, poslovni načrt za leto 2012.

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava