OI Ljubljana
Eng

Uspešen zaključek obnove vodovoda v kliničnem delu Onkološkega inštituta

V petek, 4. marca 2016, je na Onkološkem inštitutu potekal slavnostni dogodek ob uspešnem, predčasnem zaključku obnove vodovodnega sistema v stavbah D, E, H Onkološkega inštituta Ljubljana (OI), ki se ga je udeležila tudi ministrica za zdravje ga. Milojka Kolar Celarc. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki izvajalca, podjetja Kovinar Kočevje, in nadzora, podjetja DRI upravljanje investicij d.o.o.

Obnova vodovoda na bolniških oddelkih OI je bila predčasno zaključena in v teh dneh so vsi porabniki vode v tistih stavbah OI, kjer je obnova potekala (D, E, H), že na novi vodovodni napeljavi. Dela se nadaljujejo v strojnici objekta H, vendar ne ovirajo rednega dela na inštitutu. Končni prevzem vodovoda v uporabo je predviden v marcu.

V. d. generalne direktorice OI Zlata Štiblar Kisić: ''Iskreno se zahvaljujem vsem svojim sodelavcem za trud in potrpežljivost, da je obnova vodovoda potekala tako, da bolniki tega niso občutili in da je obnova v kliničnem delu inštituta uspešno predčasno zaključena. Svoje delo so, kot do sedaj kaže, korektno opravili tudi izvajalec in nadzor. Hvala vsem, ki so ves čas obnove skrbno bdeli nad varnostjo za bolnike in tudi zaposlene in prispevali k uspešno zaključenemu projektu. Ob tem je treba še enkrat poudariti, da je OI že od dokončne preselitve v novogradnjo leta 2007 do izdelave izvedenskega mnenja in poročila o stanju na vodovodnem sistemu, ki ga je pripravil Zavod za gradbeništvo decembra 2010 in ki je pokazal slabo stanje vodovodnega sistema, in do danes ves čas s povečanimi napori, rednimi meritvami, takojšnjimi ukrepi in znanjem in zavestjo vseh zaposlenih skrbel za to, da bolniki niso bili ogroženi.''

Strokovni direktor OI doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.,: ''Zelo sem vesel, ker lahko povem, da so vse dosedanje analize pokazale, da je voda pitna in da zadostuje kriterijem pitnosti. Še več, sami imamo te kriterije pitnosti strožje kot so v drugih zdravstvenih ustanovah. Ker želimo v kar največji meri zagotoviti varnost bolnikov in zaposlenih, bomo še naprej spremljali analize vode in po nekaj mesecih osebje obvestiti, da lahko vsakdo vodo pije. '

Kratka kronologija: uvedba del v posel se je začela 17. marca. 2014, pričetek del na oddelkih je bil 1. julija 2015, februarja letos pa so se zaključila vsa dela v kliničnem delu Onkološkega inštituta. Dela na oddelkih so bila zaključena celo pred terminskim planom.

Po koncu gradbenih del bo v marcu sledilo še izobraževanje uporabnika in nastavitev vodovodnega sistema na projektne vrednosti. Na koncu sledi še končni pregled objekta (inštalacij) in dokumentacije in prevzem vodovoda v uporabo. Te aktivnosti so planirane do konca marca.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava