OI Ljubljana
Eng

Za generalnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana (OI) imenovan Andraž Jakelj

Na današnji seji Sveta OI so člani odločali o imenovanju generalnega direktorja. Na seji sta se predstavila dva kandidata, in sicer Romana Martinčič, nekdanja direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje, ter Andraž Jakelj, dosedanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja OI. Svet OI je za generalnega direktorja OI, za mandat štirih let, soglasno imenoval Andraža Jaklja. Sklep bo veljaven z dnem, ko bo Vlada RS podala soglasje.

Andraž Jakelj je v današnji predstavitvi članom Sveta OI predstavil konkretne projekte, ki bodo za celostno obravnavo onkološkega bolnika po njegovem mnenju v prihodnosti nujni, in sicer uvedba protonske terapije, zmanjšanje čakalnih dob na PET/CT, vzpostavitev ciklotrona, digitalna transformacija, decentralizacija onkologije ter enaka dostopnost do zdravstvenih storitev. Andraž Jakelj je sicer direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož in ima večletne izkušnje v zdravstvu. Med drugim je bil član Sveta zavoda UKC Ljubljana, predsednik Sveta zavoda SB Celje, član sveta SB Jesenice in Klinike Golnik. 

Predsednik Sveta OI Aleš Šabeder je dejal, da so člani v programu Andraža Jaklja zaznali vse bistvene in pereče točke, ki jih vidijo kot najpomembnejše, zato so ga tudi soglasno podprli. »Andraž Jakelj je med drugim izpostavil veliko prostorsko stisko, dograditev prostorov in v nadaljevanju nov onkološki inštitut, prenovo informacijskega sistema, veliko poudarka v programu pa je kandidat namenil tudi medosebnim odnosom in reševanju kadrovskega manka in kadrovskih stisk«, je še poudaril. 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava