OI Ljubljana
Eng

Znani rezultati analize pitne vode v novo prevzetih traktih Onkološkega inštituta

Ljubljana, 11. julij 2007 – Vodstvo Onkološkega inštituta je danes prejelo rezultate analize pitne vode v novo prevzetih traktih Onkološkega inštituta, in sicer v pritličju stavbe E ter prvem nadstropju stavbe D. Narejena je bila preiskava pitne vode po Pravilniku o pitni vodi (Ur. List RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06) na prisotnost Pseudomonasa aeruginose in legionele. Rezultati analiz po pravilniku o pitni vodi ne predstavljajo tveganja za uporabnika.    

Vzorce vode je Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb Onkološkega inštituta odvzela 27. junija 2007 iz dveh traktov, ki sicer še nista naseljena. Presežna mejna vrednost legionele je bila ugotovljena v treh vzorcih od šestih, pri čimer v nobenem vzorcu ni bila ugotovljena Legionella pneumophila sg.1.

Onkološki inštitut skladno s Terminskim načrtom ukrepov za zmanjševanje tveganja okužb z legionelo izvaja ustrezne ukrepe. Načrt med drugim predvideva mesečno izvajanje toplotnega šoka, če koncentracija legionele preseže mejne vrednosti. Rezultati kontrolne analize odvzetih vzorcev vode po zadnjem toplotnem šoku, ki ga je Onkološki inštitut izvedel v stavbah D, E in H od 15. do 21. 6. 2007, še niso znani. Onkološki inštitut bo tudi glede danes prejetih analiz pitne vode nadaljeval z izvajanjem ukrepov po sprejetem terminskem načrtu.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava