OI Ljubljana
Eng

Predstavitev poslovnih rezultatov Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2018

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV2018
  
PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV117.660.677
DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV1.454.203
OSTALA REALIZACIJA1.033.384
FINANČNI PRIHODKI7.471
DRUGI PRIHODKI1.119
SKUPAJ PRIHODKI120.156.853
  
STROŠKI MATERIALA55.401.098
STROŠKI STORITEV14.915.711
AMORTIZACIJA7.280.625
STROŠKI DELA37.831.671
DRUGI STROŠKI503.144
REZERVACIJE3.186.248
FINANČNI ODHODKI989
DRUGI ODHODKI16.241
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI89.983
SKUPAJ ODHODKI119.225.710
  
REZULTAT931.143
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV IZ UR1.122,39
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV PO STANJU KONEC MESECA1.124,25

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava