OI Ljubljana
Eng

Predstavitev poslovnih rezultatov Onkološkega inštituta Ljubljana za leto 2019

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV2019
  
PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV125.320.864
DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV1.676.157
OSTALA REALIZACIJA1.167.181
FINANČNI PRIHODKI4.575
DRUGI PRIHODKI5.484
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI1.251
SKUPAJ PRIHODKI128.175.512
  
STROŠKI MATERIALA59.141.532
STROŠKI STORITEV16.536.467
AMORTIZACIJA8.080.086
STROŠKI DELA41.345.043
DRUGI STROŠKI476.940
FINANČNI ODHODKI516
DRUGI ODHODKI142.866
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI20.581
SKUPAJ ODHODKI125.744.031
  
REZULTAT2.431.481
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV IZ UR1.158,32
POVPREČNO ŠT.DELAVCEV PO STANJU KONEC MESECA1.164,5

 

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava