OI Ljubljana
Eng

Zgodovina

V začetku preteklega stoletja je medicinska stroka prišla do spoznanja, da spada klinična obravnava raka v roke posebej usposobljenih in izkušenih specialistov.

Posamezne klinične primere rakave bolezni morajo timsko obravnavati specialisti raznih terapevtskih in diagnostičnih strok. Zadostne izkušnje pa si lahko pridobijo le, če obravnavajo dovolj raznoliko in veliko število primerov ter s stalnim nadzorom bolnikov po zdravljenju preverjajo uspešnost zdravljenja. Pogoj za takšno celovito obravnavo bolnikov je bila ustanovitev inštitucije za onkologijo.

Pomembni zgodovinski mejniki

1937
Z odlokom uprave Dravske banovine je bil ustanovljen Banovinski inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb. Sprejem prvih bolnikov v prenovljene prostore šempetrske kasarne (danes stavba A) je bil 1. avgusta 1938. V prvem letu obstoja je imel inštitut 28 bolniških postelj, na zdravljenje pa je sprejel 718 bolnikov.

1946
Preimenovanje v Onkološki inštitut.

1947
Ustanovitev Katedre za onkologijo in radioterapijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

1950
Izdana uredba o obveznem prijavljanju rakavih obolenj v Sloveniji in ustanovljen Register raka za Slovenijo.

1951
Uvedba zdravljenja raka s citostatiki ali sistemske terapije raka.

1952
Multidisciplinarno delo je bilo pogojeno z intenzivnim razvojem specialističnih in raziskovalnih dejavnosti ter zasnovo timskih konzilijev.

1976
Začetek sodelovanja v mednarodnih kliničnih študijah.

1983
Ustanovitev Oddelka za psihoonkologijo – celovita obravnava bolnikov z rakom je bila dopolnjena s psihično podporo bolnikov z rakom in njihovih svojcev.

1996
Z odločbo Ministrstva za zdravje je Onkološki inštitut od leta 1996 Klinični inštitut za onkologijo, za obdobje petih let.

1997
Pričetek gradnje novega Onkološkega inštituta.

2004
V avgustu je iz stavbe B v kletne prostore nove stavbe H preseljena Lekarna OI. V mesecu septembru je opravljena selitev v hospitalne oddelke 1. in 2. nadstropja stavbe H.

2005
Aprila 2005 se v 2. nadstropje stavbe D preselita oddelek za patologije in oddelek za citopatologijo. Novembra jima v pritličje stavbe D sledijo specialistične ambulante.

2006
Oddelek za laboratorijske dejavnosti se v decembru preseli v 4. nadstropje stavbe D.

2007
V začetku oktobra selitev večine oddelkov iz stavbe A v nove prostore v stavbi D in E.

 

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana