OI Ljubljana
Eng

Onkoskop

ONKOskop je interni časopis Onkološkega inštituta Ljubljana. Osrednji namen časopisa je izboljšati informiranje med vsemi zaposlenimi. S svojo vsebino približa dogajanje na oddelkih inštituta, ki ga s prostim očesom mogoče ne opazimo. V njem najdemo informacije, kaj se dogaja na oddelkih, kakšne so novosti v delovanju inštituta ali drugje v slovenskem zdravstvu, kdo nas je obiskal, katera izobraževanja smo organizirali, kako kakovostno opravljamo svoje delo, kateri sodelavec je dobil nov akademski ali znanstveni naziv… in podobno. Želimo vam prijetno branje!

Onkoskop, 08 Marec 2018

SPOZNAJMO SE: Epidemiologija in register raka AKTUALNO: DORA dostopna vsem ženskam med 50. in 69. letom v Sloveniji; 80. obletnica delovanja našega inštituta; Nov Svet OI že aktivno pričel z delom; Prenovljene spletne strani strokovne knjižnice INFOTOČKA: Bonton; Kako povemo kritiko in kako pravilno pohvalimo KAKOVOST IN VARNOST: Ko je breme težko; Temeljne vsebine s področja varnosti in kakovosti v bolnišnici ONKOZNANJE: Posvet za farmacevte; Kajenje in zdravje – nikoli končana zgodba NEURADNO: Ambasadorji teka OI vstopili v četrto leto vadbe; Foto utrinki z letnega strokovnega srečanja zaposlenih na OI

Več >

Onkoskop, 07 Oktober 2017

SPOZNAJMO SE: Oddelek za laboratorijsko dejavnost AKTUALNO: Nov statut OI; Obisk kitajske delegacije na OI; Dan medicinskih sester 2017; Promocija zdravja: Prvi športni vikend OI INFO-TOČKA: Kotiček za informatiko: Imprivata – strojna in programska varnostna oprema KAKOVOST IN VARNOST: Pomen pravilnega izpolnjevanja zdravstvene dokumentacije ONKOZNANJE: 7. Izobraževalni dan DP ZORA; Prim. Jožica Červek prejela državno odlikovanje; Smernice in klinična pot za zdravljenje s kanabinoidi NEURADNO: Nasvet za izlet: Lanževica; Radi se družimo: Šmarna Gora; Slovenske Konjice; Zdrava izbira: Sadna malica

Več >

Onkoskop, 06 April 2017

SPOZNAJMO SE: Oddelek za akutno paliativno oskrbo AKTUALNO: Opravili smo presojo za mednarodno akreditacijo AACI; Promocija zdravja: Cvetni prah in alergije INFO-TOČKA: Kotiček za komunikacijo: Konflikt – vsakdanji pojav; E-bonton: nastavitev samodejnih odgovor ob odsotnosti KAKOVOST IN VARNOST: Obvladovanje tveganj ONKOZNANJE: Poročila s strokovnih srečanj: Prva šola o raku trebušne slinavke na Dunaju; Strokovno srečanje ob 10-letnici Oddelka za akutno paliativno oskrbo NEURADNO: Nasvet za izlet: Pohod od Stola do Golice; Zdrava izbira: Izobraževanje zaposlenih OI na področju športne rekreacije

Več >

Onkoskop, 05 December 2016

SPOZNAJMO SE: Enota za klinično prehrano AKTUALNO: Sprejeta prva strategija razvoja OI; Opravili smo predpresojo za mednarodno akreditacijo AACI; Promocija zdravja: Telesna aktivnost INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Nadurno delo; Kotiček za komunikacijo: Dialog – gibalo sprememb med zaposlenimi KAKOVOST IN VARNOST: Poročanje o neželenih učinkih zdravil ONKOZNANJE: Poročila s strokovnih srečanj: Prva šola o uporabi kanabinoidov in medicinske konoplje v medicini, Komuniciranje v zdravstvu – utrinki z mednarodne konference NEURADNO: Nasvet za izlet: Elba, Pozdrav iz Ria; Zdrava izbira: Sladki prazniki

Več >

Onkoskop, 04 September 2016

SPOZNAJMO SE: Enota za fizioterapijo AKTUALNO: Pogovor z Zlato Štiblar Kisić ob soglasju Vlade RS k imenovanju za generalno direktorico OI; Projekt restavracije za zaposlene OI; Promocija zdravja: Opustitev kajenja INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Profesionalni razvoj medicinskih sester; Pravni kotiček: Podana privolitev pacienta KAKOVOST IN VARNOST: Obvladovanje dokumentacije v zdravstveni ustanovi ONKOZNANJE: Utrinki s strokovnih srečanj: Sodobne rešitve v presejanju za raka materničnega vratu NEURADNO: Nasvet za izlet: Slemenova špica; Ambasadorji teka: plavalna sekcija

Več >

Onkoskop, 03 Junij 2016

SPOZNAJMO SE: Oddelek za molekularno diagnostiko AKTUALNO: Rezultati anket: organizacijska klima in zadovoljstvo pacientov; Sprejet nov Statut OI Ljubljana; Promocija zdravja: Stres na delovnem mestu INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Soglasje za delo drugje; Pravni kotiček: Poškodba pri delu KAKOVOST IN VARNOST: Interni strokovni nadzori ONKOZNANJE: Naši dosežki: Nove tehnike obsevanj NEURADNO: Poletno branje

Več >

Onkoskop, 02 April 2016

SPOZNAJMO SE: Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje AKTUALNO: Pogovarjali smo se z novima pomočnicama strokovnega direktorja INFO-TOČKA: Kadrovski kotiček: Absentizem in prezentizem na delovnem mestu ONKOZNANJE: Oddelek za citopatologijo edini v Sloveniji kvalificiran za diagnosticiranje MRD pri otrocih z akutno limfoblastno levkemijo celic B NEURADNO: Zapiski starega samskega gurmana: dr. Marjan Erjavec

Več >

Onkoskop, 01 December 2015

SPOZNAJMO SE: Državni presejalni program za raka dojk - DORA AKTUALNO: Pogovarjali smo se z v. d. generalne direktorice Zlato Štiblar Kisić, univ. dipl. prav. Dogovor o ukrepih na področju plač v letu 2016 INFO-TOČKA: Odškodninska odgovornost za zdravniške napake ONKOZNANJE: Naši strokovni dosežki: OI že drugič obnovil akreditacijo kot onkološki center odličnosti na področju paliativne oskrbe NEURADNO: Utrinek iz Zlate knjige Onkološkega inštituta

Več >

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana