9. 2. 2018

Seja Sveta OI v ponedeljek


2. seja Sveta OI bo v ponedeljek, 12. 2. 2018, ob 16. uri v sejni sobi stavbe C.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta OI;
2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta OI;
3. Pregled realizacije sklepov 1. konstitutivne seje Sveta OI (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
4. Predstavitev Onkološkega inštituta Ljubljana (poročevalka Zlata Štiblar Kisić, doc. dr. Viljem Kovač, Gordana Lokajner);
5. Načrt notranje revizije v letu 2018 (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
a) Revizija o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi Zakona i interventnih ukrepih za zagotavljanje finančne stabilnosti zdravstvenih zavodov (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
6. Obvladovanje čakalnih dob (poročevalec doc. dr. Viljem Kovač);
7. Soglasje k pravilniku o organizaciji sanacijske uprave in pomočnikov v skladu z določbami Zakona o interventnih ukrepih za zagotavljanje finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
8. Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji (poročevalka Zlata Štiblar Kisić);
9. Soglasje k Spremembi sistemizacije (poročevalka Kaja Kališnik);
10. Inventurno poročilo za leto 2017 (poročevalec Gorazd Noč);
11. Informacije, vprašanja, pobude.

 

 

© 2016 - Onkološki inštitut Ljubljana