OI Ljubljana
Eng


Vloga za priznanje RS za poslovno odličnost za leto 2001

Avtorji: sodelavci Onkolološkega inštituta Ljubljana
Leto izida: 2001
Založil in izdal: Onkološki inštitut Ljubljana

V pilotnem projektu za zdravstvo je Onkološki inštitut pripravil analizo svojega delovanja in ob tem nakazal možnosti za izboljšanje svojega delovanja. Publikacija je dober pokazatelj organiziranosti inštituta. Več

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga Onkološki inštitut Ljubljana.

Pravilnik o dostopu do informacij javnega značaja

Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Pravilnik ureja postopek pritožbe oz. prve zahteve, ki sledi, če nesporazuma ali spora z bolnikom in svojci ni mogoče takoj rešiti z dodatnimi pojasnili in ukrepi.
Pravilnik o pritožbenih poteh in postopku prve obravnave kršitve pacientovih pravic na OI

Plan poslovanja

Poročilo poslovanja

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana