OI Ljubljana
Eng

Zaposleni

Število zaposlenih na Onkološkem inštitutu Ljubljana na dan 31. 12. 2017

Zdravniki specialisti147
- Klinične službe103
- Diagnostične službe35
- Ostale dejavnosti9
Zdravniki specializanti33
Zdravniki brez specializacije9
Mladi raziskovalci7
Drugi zdrav. delavci in sodelavci315
Medicinske sestre v zdravstveni negi (zt. vms. dms.)356
Zdravstvena administracija74
Bolniške strežnice57
Delavci v servisnih in drugih dejavnostih55
Delavci v upravi58
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI1111

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana