OI Ljubljana
Eng

Strokovni direktor OI

Strokovni direktor
doc. dr. Viljem Kovač, dr. med.
T:+386 1 5879 117 
E: strokovni.direktor@onko-i.si

Pomočnica strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje
prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol. 
T: +386 1 5879 544 
E: mcemazar@onko-i.si

Pomočnica strokovnega direktorja za zdravstveno nego – glavna medicinska sestra
Gordana Lokajner, dipl. m. s., univ. dipl. org. 
T: +386 1 5879 113
E: glokajner@onko-i.si

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana