OI Ljubljana
Eng

Osebna izkaznica

Naziv:    Onkološki inštitut Ljubljana
Skrajšani naziv:OI Ljubljana
Naslov:Zaloška cesta 2 , SI - 1000 Ljubljana
Elektronska pošta:info@onko-i.si
Spletni naslov:www.onko-i.si
Številka tekočega računa:01100-6030277797 pri Upravi RS za javna plačila
Davčna številka:340 526 74
ID-številka:SI340 526 74
Matična številka:5055733

Vodstvo

Generalna direktorica
Zlata Štiblar Kisić, univ. dipl. prav.
T: +386 1 5879 110 
E: zstiblar@onko-i.si

Pomočnica generalne direktorice za pravno področje
Kaja Kališnik, univ. dipl. prav. 
T:+386 1 5879 133
E: kkalisnik@onko-i.si

Strokovni direktor 
izr. prof. dr. Viljem Kovač, dr. med.
T:+386 1 5879 117 
E: strokovni.direktor@onko-i.si
 
Pomočnica strokovnega direktorja za raziskovanje in izobraževanje
prof. dr. Maja Čemažar, univ. dipl. biol. 
T: +386 1 5879 544 
E: mcemazar@onko-i.si
 
Pomočnica generalne direktorice za področje zdravstvene nege po pooblastilu, glavna medicinska sestra
Mateja Pangerc, dipl. m. s. 
T: +386 1 5879 113 
E: mpangerc@onko-i.si

 

 

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana