OI Ljubljana
Eng

Čakalne dobe

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana za področje onkologije čakalnih dob nimamo.

Gre za vrste zdravstvenih storitev: prvi, kontrolni in konzilijarni pregled pri onkologu.

Obravnava onkološkega bolnika poteka skladno s stopnjo nujnosti:

Stopnja nujnosti

Obravnava v roku

nujno

24 ur

zelo hitro

10 dni

hitro

14 dni

redno

14 dni

 

 

Pooblaščene osebe za čakalni seznam

Področje

Pooblaščena oseba

Sektor operativnih dejavnostiprof. dr. Nikola Bešić, dr. med.
Sektor radioterapijeasist. dr. Tanja MARINKO, dr. med.
Oddelek za radiologijoasist. dr. Maja MAROLT MUŠIČ, dr. med.
Oddelek za nuklearno medicinodoc. dr. Ivana ŽAGAR, dr. med.
Sektor internistične onkologijeizr.prof. dr. Janja OCVIRK, dr. med.
Specialistične ambulanteMateja PANGERC, dipl. m. s.

 

Dostop do informacij o zdravstvenih delavcih je možen preko triažne ambulante (01 586 91 63) ali spletne strani Onkološkega inštituta Ljubljana.

 

 

© 2019 - Institute of Oncology Ljubljana