OI Ljubljana
Eng

Obiski

 • delavnik / sobota
  14:00 - 17:00
 • nedelja / praznik
  12:30 - 18:00
 • intenzivni oddelek
  15:00 - 16:00
  nedelja / praznik
 • 14:00 - 16:00

Prostovoljno delo

Delo prostovoljcev je v razvitem svetu uveljavljena oblika dela v bolnišnicah, ker izboljšuje kakovost življenja bolnikov, zmanjšuje prezgodnje izgorevanje bolnišničnega osebja in prispeva k boljšemu poznavanju problematike okolja, s katero se bolnišnice ubadajo. In zato tudi na Onkološkem inštitutu Ljubljana že od leta 2006 razvijamo prostovoljno delo. Poleg visoke strokovne zdravstvene plati, ki jo omogoča sodobna medicina, prostovoljci bolnikom in bolnicam na OI kažejo tudi drugo plat – dajejo neformalno psiho-socialno podporo vsem tistim, ki si jo želijo in potrebujejo.


Vključevanje prostovoljcev v delo na OI

Prostovoljstvo je oblika pomoči, za katero se človek odloči po svoji presoji in ji posveti del svojega prostega časa. Prostovoljec na OI je lahko vsak, ki se za to odloči in izpolnjuje zahteve, zapisane v Pravilih prostovoljnega dela na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Vsak prostovoljec mora opraviti začetno usposabljanje, kot ga predpisuje pravilnik, se udeleževati nadaljnjih usposabljanj in rednih mesečnih supervizij. Pogoj za pristop k prostovoljnemu delu je, da posameznik ni v kazenskem postopku.

Prostovoljci morajo izpolnjevati določene kriterije, kot so :

 • motiviranost
 • emocionalna zrelost
 • toleranca
 • prisrčnost
 • empatija
 • zaupljivost
 • sposobnost poslušanja
 • smisel za humor.


Aktivnosti prostovoljcev

Pomoč prostovoljcev je namenjena predvsem informiranju in druženju, po potrebi pa tudi spremljanju bolnikov na preiskave. Prostovoljci vsakodnevno obiskujejo bolnike in jim podarjajo del svojega prostega časa. Druženje poteka v obliki neformalnih pogovorov, igranja družabnih iger, izdelovanja raznih izdelkov, spoznavanja drugih krajev sveta prek potopisov ali spretnosti žive besede. Bolnike spremljajo na sprehode in so jim na voljo za druge oblike druženja. V glavni avli Onkološkega inštituta skrbijo za prijazen sprejem tako bolnikov, ki prihajajo na ambulantne preglede, in njihovih spremljevalcev. Vse to je del prispevka prostovoljnega dela v skrbi za kakovostnejše preživljanje časa v bolnišnici.

Prostovoljno delo ni honorirano. Prostovoljci ne opravljajo del, ki so v opisu nalog zdravstvenih delavcev, in ne dajejo mnenj, ki spadajo v medicinsko področje. Vodijo pa dnevnik o svojem delu in pomembna opažanja posredujejo zdravstvenemu osebju. Njihov delovni čas ne sme presegati 16 ur tedensko.
 

Društva in skupine za samopomoč

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) že vrsto let delujejo skupine za samopomoč ter številna društva s področja onkologije, ki pomembno prispevajo k psihosocialni pomoči bolnikom, dopolnitvi zdravstvenega sistema ter ozaveščanju širše javnosti o raku:

Zveza slovenskih društev za boj proti raku
DOBSLO - Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 
EUROPA DONNA – Slovensko združenje za boj proti raku dojk
EUROPACOLON - Združenje za boj proti raku debelega črevesa in danke 
Slovensko društvo hospic
Ustanova Mali vitez
L&L - Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije
Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom ONKO NET
Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan
Društvo ko-RAK.si
Društvo uroloških bolnikov Slovenije 

 

Kontakt

Koordinatorica prostovoljcev 
Romana Krivec Matijašič, dipl.m.s.
T: 01 5879 392
E: rkrivec@onko-i.siProstovoljci OI
T: 01 5879 594


Pokličete jih lahko vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 16.00 ure (razen ob praznikih)

Pravila prostovoljnega dela na OI (pdf, 60.74 Kb)

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana