OI Ljubljana
Eng

Publikacije

Napotki za premagovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja raka. Kaj morate vedeti?

“Priporočamo, da se branja knjižice lotite po pogovoru z dravnikom, kakšno zdravljenje prejemate. Nato vse o njem še podrobneje preberite v knjižici pa tudi o možnih neželenih učinkih zato, da boste vedeli, kako jih preprečiti oziroma kaj storiti, če se morebiti pojavijo. Če česa ne boste razumeli, ne pozabite ob naslednji kontroli povprašati svojega zdravnika in medicinsko sestro”, so zapisali avtorji publikacije. 

Več >

Priporočeni ukrepi ob febrilni nevtropeniji in ogrožujoči nevtropeniji – solidni tumorji

Navodila so namenjena bolnikovim izbranim družinskim zdravnikom oziroma tistim zdravnikom, ki jih nadomeščajo. Načeloma bi morali vsi bolniki, ki prejemajo sistemsko zdravljenje, navodila dobiti ob odpustu ali ob ambulantni uvedbi kemoterapije za svojega zdravnika. Pogosto se zgodi, da jih bolniki obdržijo zase oziroma, da ta navodila niso dostopna nadomestnemu zdravniku.

Več >

Priporočeni ukrepi ob febrilni nevtropeniji in ogrožujoči nevtropeniji - limfomi

Navodila so namenjena bolnikovim izbranim družinskim zdravnikom oziroma tistim zdravnikom, ki jih nadomeščajo. Načeloma bi morali vsi bolniki, ki prejemajo sistemsko zdravljenje, navodila dobiti ob odpustu ali ob ambulantni uvedbi kemoterapije za svojega zdravnika. Pogosto se zgodi, da jih bolniki obdržijo zase oziroma, da ta navodila niso dostopna nadomestnemu zdravniku.

Več >

Zdravljenje raka prostate – kdaj obsevati po operaciji (odstranitvi prostate)

Zapis je namenjen bolnikom z rakom prostate, pri katerih je prostata že odstranjena. Bolnike seznani s pooperativnim obsevanjem, dejavniki, ki so ključni za odločitev za pooperativno obsevanje ter z uspešnostjo in posledicami pooperativnega obsevanja.

Več >

Laboratorijski vodnik za paciente

Na Oddelku za laboratorijske dejavnosti OI smo pripravili knjižico »Laboratorijski vodnik za paciente«, v kateri smo želeli za paciente OI na enem mestu zbrati vse pomembne in koristne informacije o laboratorijskih preiskavah od odvzema biološkega materiala do izdaje laboratorijskega izvida.

Več >

Zdravljenje raka prostate-kdaj obsevanje

Zapis je namenjen bolnikom z novo odkritim lokaliziranim rakom prostate. Bolnike seznani z dejavniki, ki so ključni za odločitev o načinu zdravljenja, uspešnostjo različnih zdravljenj in jih podrobneje seznani z obsevanjem. 

Več >

Informacije in napotki za bolnike, svojce in obiskovalce

Knjižica združuje vse pomembne informacije, ki bolnikom, njihovim svojcem ali spremljevalcem, olajšajo prihod, gibanje in bivanje na inštitutu. 

Več >

Informacije za bolnike o preiskavah v nuklearni medicini

Knjižica opisuje nuklearnomedicinske preiskave. Opisuje, kaj je nuklearna medicina, odgovarja na najpogostejša vprašanja o tem področju ter opisuje nekatere najpogostejše preiskave. Publikacija bo pomagala vsem, ki vas je zdravnik napotil na Oddelek za nuklearno medicino. 

Več >

Prehrana in rak - Kaj jesti, če zbolimo

Knjižica Prehrana in rak - kaj jesti, če zbolimo vsebuje številne praktične nasvete in odgovore na vprašanja, ki bolnike najbolj begajo, ko se med zdravljenjem rakave bolezni sprašujejo, kaj naj jedo. Želimo si in verjamemo, da boste skupaj z nasveti iz te knjige hitreje okrevali.

Več >

Kemoterapija in vi

Sistemsko zdravljenje – kemoterapija je eno od temeljnih oblik zdravljenja v onkologiji. Namen publikacije je predstaviti vrste kemoterapevtikov, načine njihovega delovanja in opisati stranske učinke pri tem zdravljenju.

Več >

Kako premagati izgubo las

S publikacijo želimo bolnikom in njihovim svojcem posredovati čim več koristnih nasvetov o zdravljenju, življenju med zdravljenjem in sopojavih. Knjižica opisuje, kako ravnati ob izgubi las zaradi onkološkega zdravljenja. V njej smo zbrali tudi najpogostejša vprašanja bolnikov.

Več >

Melanom - Informacije o bolezni in zdravljenju

Namen te knjižice je posredovati osnovno informacijo o melanomu, tudi o tem kako postavimo diagnozo in kako ga zdravimo.

Več >

Pomen kliničnih raziskav za bolnike z rakom. Priročnik za bolnike z rakom.

Priročnik je namenjen onkološkim bolnikom, njihovim družinam in prijateljem. Pomagal jim bo razumeti , kaj klinične raziskave pravzaprav so, kako so zasnovane in kako potekajo.

Več >

Rak debelega črevesa in danke

Knjižica je namenjena vsem, ki jih zanimajo vzroki za nastanek raka debelega črevesa in danke, preventiva kot tudi načini zdravljenja te bolezni.

Več >

Le ovinek na poti življenja

V publikaciji so opisana sodobna zdravljenja raka, napotki za obvladovanje težav zaradi bolezni in zdravljenja in poti ki vodijo k lažjemu soočanju z boleznijo in k uspešnejši psihični, fizični in družbeni rehabilitaciji po zdravljenju.

Več >

Rak dojke

Nova, dopolnjena izdaja knjižice Rak dojke ima namen izboljšati naše vedenje o raku dojke, pomagala bolnicam pri soočanju z boleznijo, zdravljenju in rehabilitaciji, in da bo dodatna spodbuda za zgodnje odkrivanje ter pravilno zdravljenje te bolezni.

Več >

Rak želodca

“Kaj morate vedeti o bolezni ?” je podnaslov te publikacije. Zato boste v njej našli odgovore o nastanku te te bolezni, kot tudi znakih in simptomih, diagnostiki, ter zdravljenju, in še veliko več.

Več >

Depresija pri bolnikih z rakom

Depresija je ena najpogostejših duševnih motenj pri bolnikih z rakom. V tej knjižici je opisano, kaj je depresija, kako jo prepoznati in kako poteka zdravljenje depresije. Podani so tudi nasveti za bolnike, kaj morajo vedeti o zdravljenju z antidepresivi in kako si lahko pomagajo sami.

Več >

Timski pristop k zdravljenju raka glave in vratu

V Sloveniji vsako leto zboli za rakom glave in vratu okoli 450 ljudi. Zaradi svoje lege in biološke raznolikosti predstavljajo tumorji iz te skupine velik izziv vsem, ki v okviru multidisciplinarnega tima sodelujejo pri njihovi obravnavi. V knjižici so opisane značilnosti tumorjev glave in vratu, diagnostični postopki, temeljna načela zdravljenja ter možne posledice z navodili, kako ukrepati ozirom kaj storiti, da bodo te čim manj izrazite in za bolnika znosne.

Več >

Obsevanje ginekoloških tumorjev

Pričujoča knjižica je namenjena bolnicam, ki se zdravijo zaradi ginekološkega raka z obsevanjem. Preko kratke razlage pojmov vas na poljuden način vodi skozi pripravo na obsevanje, prehrano med obsevanjem, seznani vas z možnostjo sočasne kemoterapije in ukrepi za preprečevanje njenih stranskih učinkov. Prav tako so razloženi stranski učinki obsevanja, v zaključku pa dobite še nekaj informacij, ki vas morda zanimajo ob koncu zdravljenja. Čisto na koncu so dodane koristne spletne povezave za vse tiste, ki si želijo poglobiti znanje o tej vrsti raka. Avtorji knjižice iskreno upamo, da vam bo pričujoča publikacija dobrodošla pomoč pri zdravljenju.

Več >

Zdravljenje raka dojk z obsevanjem

Knjižica je namenjena bolnicam z rakom dojk, ki imajo po operaciji dojke predvideno še pooperativno obsevanje. Opisuje namen in potek zdravljenja z obsevanjem ter zgodnje in pozne učinke obsevanja. Bolnicam nudi navodila za nego obsevane kože med zdravljenjem in po zaključenem zdravljenju.

Več >

Pregled pomembnejših tumorskih označevalcev v klinični onkologiji

V knjigi so predstavljeni nekateri najbolj znani tumorski označevalci, ki se določajo v serumih bolnikov za potrebe klinične onkologije. Poleg pomena posameznih tumorskih označevalcev so v knjigi opisane tudi referenčne vrednosti, indikacije in načini spremljanja bolnika.

Več >

Obsevanje pri raku prostate

Avtorji upamo, da bo knjižica pomagala razrešiti marsikatero vprašanje v zvezi z zdravljenjem raka prostate z obsevanjem. Popelje nas skozi načine obsevalnega zdravljenja, ki ga nudimo na Onkološkem inštitutu Ljubljana, zunanjega in čedalje bolj uveljavljenega notranjega obsevanja. Na kratko so razložene indikacije za takšno zdravljenje, potek zdravljenja in stranski učinki. Dotakne se tudi hormonskega zdravljenja, čisto na koncu pa ponudi tudi možnosti za nadaljne "brskanje" po spletu.  Ilustracije v knjižici so nazorne in skušajo prikazati vse težave in težavice, ki spremljajo bolezen in zdravljenje tudi z bolj vesele plati. Ker življenje gre kljub bolezni naprej...

Več >

Razsejan rak dojke

Knjižica nudi obširno informacijo o razsejanem raku dojke. Napisana je v jeziku, ki je razumljiv ne le zdravstvenim delavcem, pač pa tudi bolnikom, njihovim svojcem in prijateljem. Namenjena je prav njim, da jim bo pomagala razumeti to zapleteno bolezen, njene simptome, načine zdravljenja in zaplete. 


Več>

Knjižica Maligni limfom

Namen knjižice je posredovati osnovne informacije o vzrokih za nastanek malignega limfoma, kot tudi načinu zdravljenja te bolezni. 


Več>

Hodkinov limfom

Z vodnikom želimo tako bolnike kot svojce čim bolje seznaniti z najnovejšimi spoznanji o Hodgkinovem limfomu, njegovem odkrivanju, razjasniti osnove bolezni, predstaviti načine zdravljenja, ukrepe ob neželenih stranskih učinkih zdravljenja s kemoterapijo, poskrbeti za dobro osveščenost o možnostih ohranjanja plodnosti in možnih poznih posledicah zdravljenja, približati zavedanje o pomenu psihološke podpore bolniku in njegovim svojcem ter ponuditi pomoč Združenja L&L. 

Več>

Paliativna oskrba

Objavljamo zgibanke s področja paliativne oskrbe z namenom celostne pomoči in podpore bolnikom s kroničnimi in neozdravljivimi boleznimi ter njihovim svojcem.


Več>

Rak jajčnikov

Objavljamo  knjižico Rak jajčnikov – kaj morate vedeti o bolezni. Knjižica je namenjena bolnicam.


Več >

Ozdravljenje raka samo ni dovolj

Knjižica Ozdravljenje raka samo ni dovolj avtorice Berte Jereb in sodelavcev je nova publikacija Onkološkega inštituta, ki jo je OI izdal skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije.


Več >

Dedni rak dojk in/ali jajčnikov

V Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje smo v okviru multidisciplinarnega tima pripravili knjižico z osnovnimi informacijami o dednem raku dojk in/ali jajčnikov, genetskem svetovanju in testiranju. Vsebina knjižice bo v pomoč pacientom in njihovim svojcem v času obravnave.

Več >

Zdravila v podpornem in paliativnem zdravljenju

Zdravila v podpornem in paliativnem zdravljenju

Več >

Prehrana in vnos tekočine pri ileostomi

Prehrana in vnos tekočine pri ileostomi

Več >

Prehrana pri kolostomi

Prehrana pri kolostomi

Več >

Prehrana po delni ali popolni odstranitvi želodca

Prehrana po delni ali popolni odstranitvi želodca

Več >

Prehrana in rak - Kaj jesti, če zbolimo

Prehrana in rak - Kaj jesti, če zbolimo

Več >

Prehrana za bolnike s težavami pri požiranju - disfagijo

Prehrana za bolnike s težavami pri požiranju - disfagijo

Več >

Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč

Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč

Več >

Cetuksimab

Dnevnik s praktičnimi navodili za bolnike z rakom debelega črevesa in danke

Več >

Olaparib za zdravljenje raka jajčnikov

Olaparib za zdravljenje raka jajčnikov

Več >

Panitumumab

Vodnik pri zdravljenju raka debelega črevesa in danke z zdravilom panitumumab

Več >

 

 

© 2018 - Onkološki inštitut Ljubljana