OI Ljubljana
Eng

4. Osnove zdravljenja in spremljanje bolnikov po zaključenem zdravljenju

Rake glave in vratu zdravimo kirurško, z obsevanjem in s sistemskim zdravljenjem. Zdravljenje mora omogočati celovito rehabilitacijo, tako z medicinskega, delovnega kot socialnega vidika. Osnovna načina zdravljenja sta kirurgija in obsevanje. Sistemsko zdravljenje uporabimo kot dopolnilno metodo obsevanju bodisi po obsevanju, da zmanjšamo nevarnost ponovitve bolezni, bodisi pred obsevanjem, da zagotovimo večjo učinkovitost radiokemoterapije, ki mu sledi. 

Začetno bolezen zdravimo z operacijo ali obsevanjem (teleterapijo, brahiterapijo ali kombinacijo obojega). Ob prisotnosti določenih neugodnih napovednih dejavnikov je zdravljenje lahko kombinacija obojega. 

Bolnike z lokalno in/ali področno napredovalo boleznijo, ki je še operabilna, zdravimo s kombinacijo operacije in pooperativnega obsevanja, ki jima v določenih primerih dodamo zdravljenje s kemoterapijo z namenom radiosenzibilizacije (povečane občutljivosti rakavih celic na obsevanje). 

Če bolezen ni operabilna, bolnika zdravimo z obsevanjem in kemoterapijo ter v določenih primerih z biološkimi zdravili. 

Pri paliativnem zdravljenju lokalno in/ali področno napredovale nemetastatske bolezni pride v poštev manj intenzivno obsevanje in ukrepi za lajšanje ostalih simptomov. Pri metastatski bolezni zdravimo s sistemskim zdravljenjem, ponavadi s kombinacijo kemoterapevtikov. 

Po končanem specifičnem onkološkem zdravljenju je potrebno redno sledenje bolnikov v ustreznih časovnih intervalih – prvo leto so potrebne kontrole na en do dva meseca, drugo leto na dva do štiri mesece, tretje leto pa na tri do šest mesecev. Bolniki z rakom v področju glave in vratu imajo zaradi zdravljenja pogosto okrnjene številne funkcije: grizenje, požiranje, govor, dihanje, zaradi česar je   potrebna ustrezna rehabilitacija.

 

 

© 2019 - Onkološki inštitut Ljubljana
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava